Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у вересні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

04, 11, 18, 25.09 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

05.09 –  виїзного засідання колегії райдержадміністрації на підвідомчій території Люхчанської та Стрільської сільських рад;

08.09 – наради з керівниками територіальних громад району;

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на жовтень 2017 року, підготовки засідання колегії райдержадміністрації у жовтні 2017 року,  проведення засідання колегії у вересні 2017 року.

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за серпень 2017 року.

Вивчено стан виконання виконавчим комітетом Селищенської сільської ради повноважень з організаційних питань  та дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Проаналізовано та узагальнено  інформацію щодо комплексних перевірок здійснення виконавчим комітетом Селищенської сільської ради делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відділ здійснював контроль за станом забезпечення проведення організаційних заходів з підготовки до проведення перших місцевих виборів в Немовицькій об’єднаній територіальній громаді у відповідності до Постанови  Центральної виборчої комісії №164 від 18 серпня 2017 року виконкомами Немовицької, Зносицької та Тинненської сільських рад.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 50 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 45.

Відділом зареєстровано всього 201 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  109;  доручень голови та його заступників – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 44. Об’єм документообігу у вересні 2017 року становив 411 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації (у вересні 2017 року - 411 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 49 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у вересні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом вересня прийнято 816 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 55 консультації та видано 827 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         420 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 246 заяв;

-         виконано 2209 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 934 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 6;

-         зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців, припинено 31, інші дії – 21;

-         надано 3 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено контроль за станом випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за серпень 2017 року та аналіз виробництва промислової продукції  в порівняльних цінах за  січень-серпень 2017 року.

         Відповідно до листа облдержадміністрації від 30.08.2017 №01/4-662 зібрано, проаналізовано та підготовлено інформацію на ОДА щодо здійснення громадського харчування в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах району, зокрема, із зазначенням кількості учнів в кожному навчальному закладі щодо вартості харчування по віковим категоріям, рівня торгівельної надбавки.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за серпень 2017 року відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2010 №124.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

21.09 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

13 вересня проведено засідання штабу з підготовки до огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 15 вересня  проведено обласний огляд готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-вересень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати та рівень відшкодування собівартості наданих послуг у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання, водовідведення та етапи встановлення економічно обґрунтованих тарифів у разі збитковості діючих тарифів.

Забезпечувалось проведення безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку  в населених пунктах Сарненського району та підвищення контролю за дотриманням законодавства стосовно норм громадського порядку у цій сфері.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи фонду Територіальних виборчих комісій  з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міського голів Сарненського району Рівненської області, складено описи справ постійного зберігання.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 15 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

25.09 забезпечено проведення наради з керівниками комунальних  закладів охорони здоров’я та аптечних закладів району.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          28.09 – урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом вересня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 265,8 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 24492,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12608,7 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5146,6  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 5723,0  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 21204,7 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 184,9 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 89,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 84,5 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено чотири засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

178 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 2279,8 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 843,6 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж вересня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 2,813 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 414 тонн м'яса, що на 9 відс. (40 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 242 тонни худоби в живій вазі, що на 1 відс. (2 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3386 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  3 відс., продуктивність корів зросла на 4 відс. і склала 3834 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 1 жовтня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2918 голів ВРХ, що менше на 0,2 відс. до відповідного періоду минулого року та на 7 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1031 голова, що на 2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 31 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке станом на 1 жовтня складає 552 голови. В галузі птахівництва на 11 відс. (25 тисяч голів) зменшено поголів’я птиці та збільшено на 31 відс. (9,3 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-поль ових робіт. Станом на 1 жовтня посіяно озимі зернові культури на площі 840 га, що становить 46відс. до плану-прогнозу. Крім того посіяно 150 га озимого ріпаку та 100 га озимих культур на зелений корм.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах