Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у 2018 році:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу органів влади вищого рівня. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Забезпечено організаційну підготовку проведення впродовж року 12 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 41 питання.

Здійснюючи контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади були проведені комплексні перевірки діяльності виконавчих комітетів та організовані виїзні засідання колегії на територіях Вирівської, Чудельської, Кам’яне-Случанської, Ремчицької та Костянтинівської сільських рад. Підготовлені відповідні звіти.

Організовані виїзні засідання колегії з питань виконання делегованих повноважень на територіях Вирівської, Чудельської, Кам’яне-Случанської, Ремчицької та Костянтинівської сільських рад.

Впродовж 2018 року проведено 16 нарад за участю міського, селищних, сільських голів та семінарів-навчань з посадовими особами місцевого самоврядування, на яких розглядались питання економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

06 грудня 2018 року відбулось засідання ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації, на якому керівники району інформували громадськість про розвиток району в 2015-2018 роках, реформу децентралізації, про стратегію розвитку Сарненщини на 2019-2021 роки.

Проводилась робота із надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

         Відділ брав участь в організаційному забезпеченні проведення районних заходів, урочистостей.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів, роботи райдержадміністрації, підготовки засідань колегій райдержадміністрації, проведення засідань колегій.

         Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 629 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 111 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 518.

Відділом зареєстровано всього 2196 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 1364. Надіслано 23 доручення голови райдержадміністрації та його заступників; заходів та робочих планів голови – 25; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 850. Об’єм документообігу у 2018 році становив 5578 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розгляд, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у 2018 році

(629 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 648 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 175 проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів, зокрема перевірено 176 протоколів виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

         Архівним відділом райдержадміністрації виконано 133 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Прийнято на державне зберігання документи: Зносицької, Тинненської, Немовицької, Кузьмівської, Тутовицької сільських рад та Степанської селищної ради. Проведено експертизу цінності прийнятих документів. Документи упорядковані, складені описи справ на документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) та їх схвалено на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області.

Проведено огляд організації діловодства і стану збереженості документів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Надано консультативно-методичну допомогу Вирівській, Чудельській, Камяне-Случанській, Ремчицькій, Костянтинівській, Кричильській, Немовицькій, Любиковицькій сільським радам.

Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини» та передана на постійне зберігання до Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  протягом 2018 року прийнято 11010 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Видано 11099 документи, що на 9 відс. більше за відповідний період 2017 року. (10180 документи).

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про:

-                     державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-                     надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-                     видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-                     державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-                     державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації організовано тапроведено 11 засідань районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги в районі.

Організовано проведення:

06.07 – засідання штабу з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року;

14.09 - засідання штабу з підготовки до огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

21.09 забезпечено проведення обласного огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Проводився аналіз підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року та аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за 2018 рік.

Здійснено моніторинг стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

щомісячно проводився подекадний контроль випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та аналіз виконання виробничих показників (товарної продукції) у грошовому виразі (в порівняльних цінах) промисловими підприємствами району.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.12.2017 №712 «Про План на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року» проведено щоквартальний аналіз з виконання в районі завдань та заходів передбачених планом.

Відповідно до розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-      2018 роки» проведено щоквартальний аналіз стану виконання в районі заходів обласної програми.

Щокварталу готувалися аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки.

Відділом щомісячно проводився моніторинг середніх цін на основні продукти харчування в закладах торгівлі та споживчому ринку м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

         Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

         - щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

09.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

20.01 – урочистості з нагоди Дня Соборності України;

20.02 – мітинг з вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

06.03 – заходи до Міжнародного дня прав жінок і миру;

07.03 – урочистості з нагоди 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

08-09.04 – масові Великодні святкування;

26.04 – мітинг-реквієм «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»;
09.05 – урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі;

23.06 – урочистості до Дня Державної Служби України;

27-28.06 – цикл заходів з нагоди Дня Конституції України.

23.08 – заходи з нагоди Дня Державного Прапора України;

         23-34.08 – цикл заходів по відзначенню 27-ої річниці Незалежності України;

          12.10 – урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України;

         23.11 – мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

06.12 – урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;

         06.12 – заходи до Дня Збройних Сил України;

          14.12 – заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

         19-28.12 – заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови від 22.02. 2006 (зі змінами) «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце приживання їх невідоме» фінансування витрат проводилось за рахунок субвенції з місцевого бюджету на що спрямовано 189621,0 тис. грн.

         Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» при формуванні місцевих бюджетів на 2018 рік заробітна плата працівникам бюджетних установ була обрахована у відповідності із зазначеним Законом з врахуванням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 – 3723 грн.    Щотижнево подавалась інформація в департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації про заборгованість по пільгах і субсидіях.   Протягом року було погашено заборгованість минулих років по пільгах і субсидіях на суму 60851,9 тис. грн. та проведено видатки поточного року на суму 93331,3 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 48 засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

9042 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано допомог на 121693,2 тис. грн. 1699 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством,  здійснено компенсаційні виплати на суму 67537,0 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 13023,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Орендна плата за земельні частки та майнові паї за 2018 рік виплачена повністю.

Здійснювався контроль за виконанням Наказу Мінагрополітики України щодо моніторингу інвестиційної    діяльності    у    галузі агропромислового комплексу. Протягом   2018 року залучено інвестицій в сумі 4,298 тис.грн.

Проводився моніторинг стану зимівлі озимих та вегетації сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2041 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2041 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 679 га (33 відс.), у задовільному – 794 га (39 відс.), слабких та зріджених посівів 568 га (28 відс.).

Надавалась методична допомога сільськогосподарським підприємствам району для участі у виконанні заходів державних   та   регіональних   програм   підтримки сільського господарства. За 2018 рік господарства району, які утримують велику рогату худобу, за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» отримали спеціальну бюджетну дотацію за утримання 1139 голів корів на загальну суму 1,6 млн. грн.

Працівники відділу надавали методичну та практичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 564 тонни м'яса, що на 5 відс. (15 тонн) менше минулого року. Реалізовано на забій і переробку 337 тонн худоби в живій вазі, що на 13 відс. (40 тонн) більше минулого року. Господарствами району вироблено 4849 тонн молока, що більше проти минулого року на 13 відс. (566 тонн), продуктивність корів зменшилась на 13 відс. (612 кг) до минулого року і склала 4239 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову. Зменшено на 2,2 відс. (1,1 млн. штук) виробництво курячих яєць, яке склало за рік 50,1 млн. штук. Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2943 голови ВРХ, що більше на 0,3 відс. до минулого року, в тому числі корів - 1251 голова, що на
19 відс. більше минулого року.

Надавалась методична та практична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі рослинництва. Сільськогосподарські підприємства зібрали зернові культури на площі 3046 га., намолочено 5401 тонна зерна, середня урожайність склала
17,7 ц/га. Під урожай 2019 року посіяно озимі культури на площі 2141 га, з них на зерно – 2041 га. Зокрема, посіяно 1032 га жита, 869 га пшениці, 110 га тритикале, 30 га ячменю, 100 га озимого ріпаку.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ