Також дивіться новини на facebook.com

Повідомлення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Сарненській районній державній адміністрації у 2021 році

Повідомлення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Сарненській районній державній адміністрації у 2021 році

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Сарненській районній державній адміністрації (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, розпочинає приймати заявки щодо кандидатур до нового складу громадської ради при Рівненській районній державній адміністрації (надалі – громадська рада).

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність на території району та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради, які будуть орієнтовно проведені 17  грудня  2021 року о 14.30 год.

Місце проведення установчих зборів: м. Сарни, (м. Сарни, вул. Демократична, 51, (мала зала засідань) о 14.30 год.). Реєстрація учасників установчих зборів: з 13:30 до 14:00 год.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради:

до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;

до складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради;

до складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Новий склад громадської ради буде формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за представників, які будуть внесені інститутами громадянського суспільства, та які особисто присутні на зазначених зборах.

Кількісний склад громадської ради визначається ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб (згідно п. 7 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 зі змінами).

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, а також посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника та додатки до неї подаються у паперовому та електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

На поштову адресу: 34502, м. Сарни, вул. Демократична, 51,  «Ініціативній групі з формування нового складу Громадської ради при РДА», на електронну адресу: srdapressa@ukr.net

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Зразок заяви для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено на офіційній вебсторінці районної державної адміністрації у рубриці «Громадська рада», підрозділ «Формування нового складу громадської ради»: 

Заяви і документи до них подані/надіслані інститутами громадянського суспільства після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Прийом документів здійснюватиметься до 17 листопада  включно.

Відповідальна особа – ОНІСКОВЕЦЬ ЮЛІЯ, ІІ поверх, тел. 0960902320, електронна адреса: srdapressa@ukr.net. 

 

 

 

 

 

Рекомендації:

1. Всі документи ІГС та делегованого ним представника в електронному вигляді пропонується оформити шляхом виготовлення  скан-копії з їх оригіналів у форматі PDF, утвореної одним файлом, названим за назвою ІГС і прізвищем кандидата.

2. Скан-копії документів ІГС та кандидатів, зокрема виданих іншими органами (виписки, дипломи) рекомендовано  завантажувати в файлах розмірами 1-2 МБ, максимально допустимий розмір одного файлу 10 МБ.

3. Біографію та мотиваційний лист – документи, які готує кандидат ІГС, рекомендовано  також подавати у форматі DOC.

 

4. Фото має бути розміщено у відповідному місці поданої біографічної довідки (рекомендовано: кольорове фото в електронній формі розміром 3х4 см).