Також дивіться новини на facebook.com

До уваги громадськості!

     Спостережна комісія Сарненської райдержадміністрації у відповідності до вимог п.12 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 (із змінами),  повідомляє про припинення повноважень спостережної комісії райдержадміністрації та формування нового її складу.

     Основними завданнями спостережної комісії є: 

     1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання; 

     2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян; 

     3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання; 

     4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання. 

     Погоджує:

     1) постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (виправна колонія) щодо зміни умов тримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання;

     2) подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки.

     Разом з органами і установами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо: 

     1) умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким; 

     2) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

     Сприяє адміністрації установ виконання покарань у: 

     1) проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання; 

     2) залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів; 

     3) створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці; 

     4) підготовці засуджених осіб до звільнення.

     5) на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

     6) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

     7) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань.

     Відповідно до вищезазначеного Положення спостережна комісія утворюється строком на три роки. Орган, який утворив спостережну комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього.

     До складу спостережних комісій входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

     Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

     Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 14 Положення.

     Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило від п’яти до одинадцяти чоловік.

     Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до органу, який утворює спостережну комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

     Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

     Пропозиції щодо включення кандидатур до складу спостережної комісії, просимо у письмовому вигляді надавати протягом трьох місяців з дати оприлюднення цього повідомлення, за адресою: м.Сарни, вул.Демократична,51.

     Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 3-51-36.