Також дивіться новини на facebook.com

Відтепер до Реєстру вноситимуться додаткові дані про виборців

    З метою забезпечення повноти та коректності персональних даних Державного реєстру виборців, проводиться постійне вдосконалення ведення і наповнення бази даних Реєстру. Відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 7 квітня 2015р. №30, вносяться зміни до  заповнення відомостей періодичного поновлення Реєстру. Відтепер до Реєстру вноситимуться додаткові дані про виборців, а саме:
- попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові(за наявності);
- наявність документа, що підтверджує громадянство України;
- підстава зняття з реєстрації місця проживання;
- відомості про останнє зареєстроване місце проживання в Україні.
    Нагадуємо, що відповідно до "Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів", зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:
- заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником;
- судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
- свідоцтва про смерть;
- паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
- інших документів, які свідчать про припинення підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, підстав для проживання або перебування особи на обліку у спеціалізованій соціальній установі, підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі).
    Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12 (наказ №1077 від 22.11.2012 МВС "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів" ).