Також дивіться новини на facebook.com

До відома працівників Сарненської районної державної адміністрації

 Звертаю Вашу увагу на те, що кожен українець, іноземець чи особа без громадянства може повідомити про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень закону «Про запобігання корупції».

В законі є спеціальне поняття «викривач», який має свої права, захищений від звільнення і навіть може претендувати на винагороду (в окремих випадках). 

01 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким було додано важливі пункти щодо викривачів корупції.

Хто такий викривач?

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» викривач - це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання, або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Як повідомити про корупцію?

Це можна зробити навіть анонімно та способом, який Ви вважаєте кращим: через внутрішні або зовнішні канали повідомлення про корупційні правопорушення.

Внутрішні канали повідомлення - це способи захищеного та анонімного донесення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи,у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу.

Зовнішні канали повідомлення - шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, тощо.

НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Розкривати інформацію про викривача та його оточення заборонено. Однак у випадку, якщо закон дозволяє розкриття особи анонімного викривача, він має бути повідомлений про це мінімум за 18 робочих днів до розкриття таких даних. Викривач також має право знати, хто саме знатиме його особу і на яких підставах.

Повідомлення викривача про корупцію перевіряється не більш як за 10 робочих днів та після цього приймається рішення про призначення службової перевірки або розслідування наданої інформації.

Внутрішня перевірка триває до 30 днів, за потреби  до 60-ти.

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

Також для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Якими є права та гарантії захисту викривача?

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Так, викривач має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;

2)   подавати докази на підтвердження своєї заяви;

3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

4)  давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5)   на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;

6)   на конфіденційність;

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8)   у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9)   на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Дуже важливим є те, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Також, викривач має право на анонімність.

Розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача та його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти заборонено.

Що зміниться в захисті викривачів?

Захист прав людей, які сповіщають про корупцію, був прописаний і раніше, але зміни його уточнюють. Викривачі мають право на допомогу адвоката, НАЗК може захищати їхні права у суді.

Закон передбачає, що в разі загрозі життю та здоров’ю викривачі мають право на захист безпеки - своєї власної та близьких осіб. Їм також гарантується відшкодування судових витрат, пов’язаних із захистом своїх прав, психологічна допомога та в окремих випадках - звільнення від юридичної відповідальності.

Закон також захищає трудові права викривачів та його близьких: їм не можна створювати перешкоди в працевлаштуванні, професійній та громадській діяльності, проходженні служби або навчанні.

В яких випадках викривач може отримати винагороду?

Викривач має право на винагороду у 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків, якщо:

- повідомив про корупційний злочин, активно сприяв його розкриттю, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину (з 1 грудня 2020 року - 10 945 000 грн)

- суд ухвалив обвинувальний вирок у справі.

 
 

Суд визначає конкретний розмір винагороди, дивлячись на:

- персональність - викривач має бути особисто обізнаний із даними, які повідомляє, а не знайти їх в публічних даних;

- важливість - інформація має містити факти, які можна перевірити, і які доводять обставини, що мають ознаки корупційного злочину.

У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами.

Які наслідки поширення недостовірної інформації?

В разі, якщо поширена інформація виявиться недостовірною, її має спростувати та установа, яка її поширила.

Людина, яка зазнала майнової або моральної шкоди внаслідок поширення недостовірних даних про її корупційні правопорушення, може претендувати на відшкодування. Але ця норма не діє, якщо викривач повідомляв про корупцію внутрішніми або регулярними, тобто не публічними каналами.

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Сарненської районної державної адміністрації,

за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною,               Ви зможете повідомити про них на «лінію довіри» електронною поштою на адресу: koruption@sarny-rda.gov.ua.

 
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

 в Сарненській районній державній

адміністрації                                                                            Роман НАБУХОТНИЙ