Також дивіться новини на facebook.com

Річний план державних закупівель на 2014 р. Комунального закладу „Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради, 01999796 (зі змінами)

 
 
Річний   план державних закупівель на 2014 р.
Комунального закладу „Сарненська центральна районна 
лікарня” Сарненської районної ради, 01999796 (зі змінами)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)
Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані код – 06.20.1

2274
Районний бюджет
 
Закупівля в одного учасника
Грудень 
2013 р.
 

Очікувана варті-сть

 Енергія електрична код – 35.11.1

2273
Районний бюджет
 
Закупів-ля в одного учасника
Грудень 2013 р.
 

Очікувана варті-сть

Вода природна    код – 36.00.1

2272
Районний бюджет
 
Закупів-ля в одного учасника
Грудень 2013 р.
 

Очікувана варті-сть

Послуги каналізаційні код – 37.00.1
2272
Районний бюджет
 
Закупів-ля в одного учасника
Грудень
2013 р.
 

Очікувана варті-сть

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води                      код – 35.30.1

2271
Районний бюджет
 
Закупів-ля в одного учасника
Грудень 2013 р.
 

Очікувана варті-сть

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні (глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їх похідні)               код – 21.10.5

2220
Районний бюджет
 
Відкриті торги
Лютий 2014 р.
 
 

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їх похідні;антибіотики(провітаміни, вітаміни й гормони;антибіотики) код – 21.10.5

2220
Районний   бюджет
 

Відкриті торги

Березень

2014 р.

 
 

Послуги у сфері охорони здоров’я, інші       код – 86.90.1

2240
Районний бюджет
 
Відкриті торги
Березень
2014 р.
 
 
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
код – 19.20.2
2210
Районний бюджет
 
Запит цінових пропози-цій
Червень 2014 р.
 
 

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики (лот №1- антибіотики – 16 найменувань; вітаміни – 14 найменувань; гормони – 22 найменування; лот №2 – інсуліни – 6 найменувань)

код – 21.10.5
2220
Районний бюджет
 
Відкриті торги
Травень 2014 р.
 
 
Ліки
Код – 21.10.1
2220
Районний бюджет
 
Запит цінових пропозицій
Травень 2014 р.
 
 

Лактони, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом

(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн і його похідні; сульфонаміди

Код – 21.10.3
2220
Районний бюджет
 
Запит цінових пропозицій
Травень 2014 р.
 
 

Продукти харчові готові гомогеннізовані для дитячого та дієтичного харчування

Код – 10.86.1
2220
Районний бюджет
 
Запит ціових пропозицій
Травень 2014 р.
 
 
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів   13.05.2014 р. № 3

 

Голова комітету з конкурсних торгів Дойчук Б.П.       ____________________   

                                                                                                                        (підпис)                              М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Поспехова А.В. ____________________

                                                                                                                        (підпис)