Також дивіться новини на facebook.com

Розпорядження "Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 
16 грудня 2013 року                                                                               № 433
 
Про районну програму
відпочинку та оздоровлення
дітей на 2014 – 2017 роки
 

На підставі статей 17, 22, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України від 04.09.2008 № 375–VІ "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (зі змінами), Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549-р, розпорядження голови облдержадміністрації від 06.12.2013 № 661 «Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки», з метою створення належних умов відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення:

 

1. Схвалити районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на           2014 – 2017 роки (далі – Програма), згідно додатку.

2. Відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді у встановленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації в районному бюджеті на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечувати фінансування у повному обсязі.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації та рекомендувати територіальним органам інших центральних органів виконавчої влади, виконавчим комітетам рад району забезпечити:

4.1 виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах;

4.2 про хід виконання Програми інформувати відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації щороку до 10 травня та 10 жовтня.

5. Відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації          від 06.12.2013 № 661 «Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки» подавати в управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації щороку до 20 травня та 20 жовтня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Т.Сухареву.

 
 
 
 
 Голова адміністрації                                                                               А.Остапчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

16.12.2013 № 433

 

 

 
 
 
 
 
 


                Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей

на 2014 – 2017 роки
 

Загальні положення

 

Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

 

Визначення понять

 

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу – заклад, у якому дитина перебуває цілодобово і крім оздоровчих отримує комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово; має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення;

табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, у якому організовуються відпочинок та трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

наметове містечко – тимчасово діючий заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, розташований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

 
Мета і основні завдання Програми
 

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

 

Основні завдання Програми:

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку;

підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку;

застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час оздоровлення та відпочинку;

удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення;

удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

  

Прогнозовані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;

створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, що потребують особливих умов для оздоровлення;

поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку, забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;

створити безпечні умови перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

забезпечити удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення закладів.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного та районного бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Для забезпечення оздоровлення дітей району на період до 2017 року необхідно виділити кошти згідно розрахунку:

Назва заходу

Джерело фінансування

ВСЬОГО
тис.грн.

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2014
2015
2016
2017

1.       

Придбання путівок для оздоровлення пільгової категорії дітей Сарненського району 

Районний бюджет
970,0
 
200,0
230,0
250,0
290,0

2.       

Перевезення дітей до оздоровчих закладів
Районний бюджет
130,0
25,0
30,0
35,0
40,0

3.       

Організація відпочинку дітей в оздоровчих таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів  району

Районний бюджет
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всього
1500,0
325,0
360,0
385,0
430,0
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                    В.СтельмахЗаходи щодо реалізації Програми

№ пор.
Найменування заходу
Термін виконання
Виконавці
 
 
 

І. Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку

 
1

Проведення нарад з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей району

Щороку

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації 

 
2

Створення та забезпечення роботи оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії

До 01 червня,
щороку

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації 

 
3

Здійснення перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району до оздоровчої кампанії

До 01 червня щороку

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, Сарненська міжрайонна дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, міжрайонне управління Держсанепідслужби, Сарненський сектор головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

 
4

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Щороку,    травень – серпень

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей, райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад

 
5

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює)

Щороку,    травень – серпень

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 
6

Здійснення оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу

Щороку

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад

 
7

Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням

Щороку

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації

 
8

Забезпечення послугами оздоровлення дітей застрахованих осіб Рівненської області за путівками, придбаними за повну вартість, а також за умови часткового фінансування вартості путівок

Щороку

Сарненська міжрайонна дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації

 
9

Організація в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району проведення спортивних заходів

Щороку

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад

 

Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 
1

Забезпечення державного санепіднагляду та лабораторного контролю за якістю і безпечністю харчових продуктів, питної води та води відкритих водойм у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Щороку

Сарненське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби в Рівненській області, управління ветеринарної медицини в Сарненському районі

 
2

Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Щороку

Міжрайонне управління Держсанепідслужби, Сарненський сектор головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, Сарненська міжрайонна дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 
3

Організація супроводу дітей, які від’їжджають на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом, з метою забезпечення їх особистої безпеки

Щороку

Сарненський РВ УМВС України у Рівненській області, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад

 
4

Організація чергування в закладах оздоровлення та відпочинку (за необхідності), а також наближення маршрутів відпрацювання міліції до зон відпочинку та оздоровлення

Щороку

Сарненський РВ УМВС України у Рівненській області

 
5

Забезпечення систематичного контролю за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, надання допомоги в організації їх дозвілля, відпочинку та зайнятості в літній період

Щороку

Сарненський РВ УМВС України у Рівненській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
6

Вжити заходів щодо посилення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць відпочинку і оздоровлення дітей

Щороку

Сарненський РВ УМВС України в Рівненській області, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, міжрайонна державна податкова інспекція, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
7

В місцях масового відпочинку людей на воді (пляжах) визначення та облаштування місць для купання дітей відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України

Щороку

Сарненський сектор головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, заклади оздоровлення та відпочинку району (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
8

Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Щороку у встановлені приписами терміни

Сарненський сектор головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, заклади оздоровлення та відпочинку району (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації

 
9

Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

 
10

Надання, за необхідності, невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах області дітям, які перебувають на оздоровленні та відпочинку

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

 
11

Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку необхідним запасом медикаментів для надання невідкладної та планової медичної допомоги та медичними працівниками

Щороку

Заклади оздоровлення та відпочинку району (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації

 

Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

 
1

Провести для працівників відділу освіти, спеціалістів по соціальній роботі із сім’ями, дітьми, молоддю та спорту рад району навчальний семінар з питань нормативно-правового забезпечення організації роботи таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи

Щороку, травень

Відділи освіти райдержадміністрації, відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
2

Забезпечити проведення огляду-конкурсу на кращу організацію пришкільного табору, які функціонують на базах загальноосвітніх навчальних закладів району

Щороку
Відділ освіти райдержадміністрації
 
3

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі в рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» обласного, районних центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
4

Створення, за необхідності, при дитячих закладах оздоровлення та відпочинку тимчасових консультпунктів районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання психолого-педагогічної та соціальної допомоги дітям та підліткам

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад

 
5

Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Щороку

Відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад, заклади оздоровлення та відпочинку району (за згодою)

 
Керівник апарату адміністрації                                                                                                                                         В.Стельмах