Також дивіться новини на facebook.com

Загальні відомості

Загальні відомості

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації знаходиться за адресою 34500 м. Сарни, вул. Демократична, 46, тел. факс (8-255) 3-25-84, 
e-maiI: sarny.upszn@gmail.com

На управління праці та соціального захисту населення поряд із виконанням функцій призначення та виплати соціальної допомоги, здійснення перевірок достовірності поданої інформації для призначення допомог , забезпечення надання інвалідам, ветеранам війни та праці, реабілітованим та постраждалим від чорнобильської катастрофи прав на одержання пільг, передбачених чинним законодавством, покладено також функції здійснення нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій, ведення персоніфікованого обліку отримувачів за видами пільг на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційних виплат за пільговий проїзд та забезпечення дотримання законодавства про працю.
Таким чином, на даний час в штаті управління праці та соціального захисту населення працюють:

Начальник управління  Дриганець Валентина Володимирівна 
Каб. № 23, тел. 3-25-84
Перший заступник начальника управління Лохвич Людмила
Володимирівна    

Каб. № 24, тел. 3- 43- 27
 

1. Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці основним напрямком роботи сектору є забезпечення (інвалідів, ветеранів війни та праці) путівками на санаторно-курортне лікування, технічними засобами реабілітації та пересування.Здійснює реєстрацію інвалідів, які мають право на забезпечення спецавтотранспортом безоплатно та на пільгових умовах та контроль за проведенням виплати компенсацій на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування автомобілів. Займається видачею довідок дітям війни, посвідчень дітям інвалідам, ветеранам праці, ветеранам війни та листів-талонів для пільгового проїзду ветеранів війни. Оформляє документи для подальшого влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів. Проводить роз’яснювальну роботу з питань працевлаштування та профорієнтації інвалідів. Координує роботу по співпраці з громадськими організаціями ветеранів та інвалідів. Забезпечує діяльність комісії по встановленню статусу ветерана війни. Прийом заяв від громадян (які народилися до 31.12.1932р.) на предмет встановлення статусу учасника війни тим особам, які в період війни працювали в тилу, в колгоспах, радгоспах, організаціях, установах, підприємствах, в індивідуальних сільських господарствах та надання допомоги громадянам в розшуку документів, що підтверджують факт роботи в період війни, в колгоспах, установах, в індивідуальному сільському господарстві. Здійснює заходи спрямовані на соціальну та професійну реабілітацію осіб з обмеженими фізичними можливостями, ранню соціальну реабілітацію інвалідів. Направляє осіб з обмеженими фізичними можливостями на навчання в учбові заклади Міністерства праці та соціальної політики.

Завідувач сектору Мартинюк Ольга Василівна  
Каб. № 7 тел. 2 -13 -19

 

3. Відділ постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС відділ проводить роботу по призначенню компенсацій, допомог та наданню статусу постраждалим громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи. Здійснює нарахування компенсаційних виплат та здійснення видатків для соціальних гарантій громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи». Забезпечує постраждалих громадян від аварії на ЧАЕС путівками на санаторно-курортне лікування та контроль по організації оздоровлення дітей та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Начальник відділу Козлова Оксана Олексіївна
Каб № 11 тел.2-17-26

4. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення забезпечує формування та підтримку в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Організація та ведення на базі ЄДАРП персоніфікованого обліку осіб, що мають право на пільги.Здійснюють звіряння інформації, що подають підприємства для відшкодування витрат за фактично надані пільги з базою Реєстру пільговиків та контроль щодо правомірності включення пільговиків та надання їм пільг з оплати за надані послуги.

Начальник відділу  Сульза Вікторія Миколаївна
Каб. № 9 тел. 2 -13 -26

5. Відділ грошових виплат та компенсацій здійснює прийом документів та забезпечує призначення державних соціальних допомог і компенсацій :малозабезпеченим сім’ям, сімям з дітьми(по вагітності та пологах, при народженні дитини, при усиновленні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей одиноким матерям),інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; особам, які здійснюють догляд за інвалідами та престарілими і надають соціальні послуги та здійснює надання субсидій і компенсацій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Начальник відділу Симончук Оксана Леонідівна
Каб, № 10 тел.2-17-79

6. Відділ автоматизованої обробки інформації  та контролю за призначенням соціальних виплат основним завданням відділу є забезпечення стабільної роботи комп’ютерної мережевої та оргтехніки в управлінні, забезпечення функціонування баз даних отримувачів допомог, здійснює технічне обслуговування комп’ютерної техніки, друкуючих пристроїв, систематично проводить копіювання баз даних, забезпечує стабільну роботу локальної мережі.

Начальник відділу: Кичан Богдан Юрійович
Каб. № 26 тел.3-43-27

7. Відділ праці та соціально-трудових відносин здійснює заходи, спрямовані на ліквідацію заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності та виплату її в розмірі не нижче мінімального. Сприяє виконанню заходів «Програми зайнятості населення Сарненського району на період до 2017 року». Здійснює реєстрацію та контроль за виконанням колективних договорів, змін та доповнень до них, забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби. Забезпечує діяльність тимчасової комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Здійснює організаційне забезпечення роботи робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Здійснює організаційне забезпечення роботи Сарненської районної тристоронньої  соціально - економічної ради;

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці. Забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення району.

Організація роботи з документацією та проведення інструктажів з питань охорони праці у відповідності з чинним законодавством та забезпечення роботи у сфері цивільного захисту і протипожежного захисту в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних і трудових спорів (конфліктів).

Встановлює статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Сприяє виконанню заходів «Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2017 року»

Заступнк начальника управління - начальник відділу Федорова Ірина Миколаївна
Каб № 30  тел. 3-43-27

8. Відділ державних соціальних інспекторів основним завданням відділу є здійснення контролю за правильністю наданнядержавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, інших соціальних та компенсаційних виплат, адресних грошових допомог, цільовим використання коштів державного бюджету, місцевого бюджету, спрямованих на цю мету. Сектор державних соціальних інспекторів забезпечує 100% обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених верств населення району, які опинились в складних життєвих обставинах, що звертаються за допомогою.

Начальник відділу-головний державний соціальний інспектор  Палій Катерина Петрівна
Каб. № 25 тел. 2 -18 -94

9. Відділ бухгалтерського обліку основним завданням є організація ведення бухгалтерського обліку і складання по управлінню праці та соціального захисту населення звітності по показниках усіх видів діяльності, здійснення контролю та своєчасного і перерахунку коштів всіх видів допомог, компенсацій та інших нарахувань.

Начальник відділу Мартинчук Надія Василівна
Каб. № 31 тел. 2 -12 -65

10. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян є соціальною державною установою, що надає соціальні послуги одиноким пенсіонерам, інвалідам вдома, а в умовах денного перебування надає безкоштовні гарячі обіди та натуральну допомогу іншим соціально-незахищеним громадянам району з метою підтримання їх життєдіяльності і соціальної активності.
Працівники відділення соціальної допомоги вдома забезпечують якісне надання соціально-побутових послуг в домашніх умовах одиноким непрацездатним громадянам: прибирання приміщення, виклик лікаря, оформлення документів на отримання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, доставку гарячих обідів, медикаментів, преси та товарів, придбаних за рахунок обслуговуваних громадян, допомога у приготуванні їжі за дорученням обслуговуваних громадян, вирішення різноманітних питань та отримання консультацій щодо надання пільг.
Діє стаціонарне відділення постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів в смт.Степань.
Директор центру Малецька Лариса Іванівна
Каб № 27 тел. 3-47-07