Також дивіться новини на facebook.com

З історії архівної справи

З історії архівної справи
 

                           (За документами Держархіву Рівненської області)

 

       Бурхливий вир подій захоплює наше сьогодення. Вони кристалізуються в історичні події, факти, ситуації, заносяться в літописи, хроніки. І зрештою, як наукове і культурне надбання, поповнюють фонди архівів.

       Таким літописом історичних подій у нашому районі є сьогодні архівний відділ Сарненської райдержадміністрації (колись- Сарненський районний архів).

       Цікава історія архіву м. Сарни. Голова першого Сарненського ревкому, директор місцевої єврейської гімназії Флігельман, зберіг документи під час окупації міста петлюрівськими військами і передав їх у червні 1919р. ревкому. Ревком ознайомився з питанням стану архіву під час засідання 25 червня 1919р. і рекомендував Флігельмана на відповідальну роботу.

        З 1921р. по вересень 1939р. територія, на якій розташована нині Рівненська область, входила до складу Польщі. Згідно з Ризьким договором, документальні матеріали установ, що діяли до окупації на цій території, були передані Польській державі.

        4 грудня 1939р. було видано Указ Президії Верховної Ради СРСР про створення Ровенської області. Саме тоді було вжито дієвих заходів щодо створення мережі державних архівів та їх комплектуванню. У січні 1940 року. невдовзі після приєднання Західної України до УРСР, був створений архівний відділ НКВС, а в березні розпочав свою діяльність Рівненський обласний історичний архів. У другому півріччі 1940 року завершено створення 30 районних і міського архівів. 3 червня 1940р. Ровенський облвиконком прийняв рішення «Про охорону архівів в м. Ровно та в районах Ровенської області». Згідно з цим рішенням, всі архівні матеріали установ і організацій, а також приватних осіб підлягали обов’язковій здачі в обласний архів. Керівники установ та приватні особи, в приміщенні яких знаходилися зазначені матеріали, були зобов’язані негайно повідомити про них в Архівний відділ УНКВС та районні відділи НКВС. До прийому матеріалів обласним архівом, на керівників установ та осіб, в приміщеннях яких знаходилися матеріали, була покладена особиста відповідальність за цілісність і збереження документів. Постанова зобов’язувала райвиконкоми та Рівненську міську Раду надати відповідні приміщення під міськрайархіви, вжити відповідних заходів для виявлення та концентрування архівних матеріалів в держархівах та забезпечити їх перевіреними кадрами.

          Листом від 8 червня 1940р.  начальник Сарненського райвідділу НКВС повідомляв начальника УНКВС по Ровенській області про те, що « в м. Сарни  архів бувшої польської поліції і архів староства знаходяться в повному збереженні. Архів бувшої польської поліції зберігається в опечатаному вигляді в приміщенні Сарненської РКМ, архів староства зберігається в райвиконкомі, який відповідним працівником  приводиться в належний вигляд. На даний час оформляємо перекладача, після оформлення якого, вказані архіви будуть приведені у відповідність».

         В доповідній записці на ім’я начальника архівного відділу УНКВС Ровенської області старший інспектор цього відділу доповідає, що « під час відрядження в м. Сарни виявлені 41 архівних фонди бувшого польського уряду та підібрано приміщення для райархіву в дерев’яному новому будинку по вул. Ворошилова № 13 недалеко від р/в НКВС, яке складається із трьох кімнат і кухні,  в другій половині цього будинку в трьох кімнатах і кухні знаходиться р/Загс. Це приміщення дуже мале для зберігання виявлених архівних матеріалів, тому погодились, що у випадку потреби начальник р/в НКВС надасть другу половину будинку де знаходиться Загс для райархіву, а Загсу нададуть інше приміщення. Голова райвиконкому зобов’язався до 25.07.1940р. побудувати полки і встановити решітки на вікна  цього приміщення. Також прийняти зав.райархівом тов. Кудановича, який працює в райвиконкомі по сумісництву».

          На початковому етапі архівістам вдалося зібрати багато документальних матеріалів, але здобуті результати закріпити не вдалося. Поряд із загальнолюдськими втратами, значних збитків в Великій Вітчизняній війні зазнали архіви Рівненщини.

           У квітні місяці 1945 року районний архів відновив свою діяльність. 18 грудня 1945р. Рівненський облвиконком прийняв рішення «Про упорядкування і охорону документальних матеріалів діючих установ і організацій області», згідно з яким всі керівники установ зобов’язувались вжити заходів для впорядкування документальних матеріалів за 1944-1945рр., а також провести наради секретарів всіх обласних установ з питань діловодства та зберігання документальних матеріалів. Районний архів розпочав свою діяльність з комплектування документальних фондів у післявоєнні роки. В основному це були документи створених колгоспів, міської, селищних і сільських рад, районних організацій, суду, прокуратури.

           Працівники відділу здійснюють весь комплекс робіт з документами. Проводиться дуже важлива робота з прийому на державне зберігання, забезпечення збереженості та використання документів Національного архівного фонду, проводиться науково-технічна обробка документів. Важливий аспект у роботі відділу – видача архівних довідок, копій документів, прийом громадян, виконання запитів юридичних і фізичних осіб.

           Фахівці, які працюють на архівній ниві, зберігають для сучасників і прийдешніх поколінь свідчення давньої й недавньої минувшини, єднають її живим зв’язком з сьогоденням і майбутнім. Документи про події минулі, дозволяють сьогодні зробити правильні висновки, вказати шляхи, якими йтимемо у майбутньому.

 
 
Начальник архівного відділу

Сарненської райдержадміністрації                                            Оксана БАБИЧ