Також дивіться новини на facebook.com

Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. № 303 
Київ

Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми

Відповідно до підпункту “в” пункту 2 частини першої статті 6 Закону України “Про протидію торгівлі людьми” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити до 1 червня 2012 р. створення Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми на базі даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України, та його функціонування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ
Інд. 70


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2012 р. № 303

ПОЛОЖЕННЯ 
про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми

1. Це Положення визначає процедуру створення, формування та ведення Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми (далі - Реєстр).

2. Реєстр створюється на базі даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України.

3. Реєстр є системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо виявлених злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили на території України.

4. До Реєстру вносяться статистичні відомості про злочини, пов'язані з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили, з урахуванням бази даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх вчинили на території України, крім даних, які містять інформацію, що є державною таємницею.

5. Держателем (володільцем) Реєстру є МВС.

6. Виконання функцій адміністратора (розпорядника) Реєстру покладається на МВС.

7. МВС:

1) оприлюднює статистичні відомості про виявлені злочини, пов'язані з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили, з дотриманням вимог щодо нерозголошення інформації, яка дає можливість ідентифікувати фізичну особу та для забезпечення нерозголошення якої прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні;

2) надає суб'єктам, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, статистичні відомості про результати роботи органів внутрішніх справ у зазначеній сфері;

3) забезпечує функціонування Реєстру, його інформаційних ресурсів, веде облік, обробляє, накопичує, зберігає та систематизує статистичні відомості у сфері боротьби з торгівлею людьми;

4) вживає заходів для забезпечення захисту статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, та доступу до нього;

5) здійснює контроль за виконанням заходів щодо забезпечення захисту статистичних відомостей, що містяться у Реєстрі;

6) надає з використанням захищених каналів зв'язку суб'єктам, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, цілодобовий доступ до зазначених відомостей через офіційний веб-сайт МВС;

7) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням функціонування Реєстру.

8. Загальний доступ до статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт МВС.

9. Користувачам Реєстру надається можливість здійснення пошуку, перегляду, роздрукування витягів з Реєстру, з урахуванням режиму доступу до статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі.

10. Контроль і нагляд за повнотою та достовірністю статистичних відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється в установленому законодавством порядку.