Також дивіться новини на facebook.com

Про маркування дерев'яного па кувального матеріалу

Статтею 319 Митного кодексу України визначено, що товари, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.
Наказом Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 № 731, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.01.2006 за № 62/11936, затверджено Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу (далі - Фітосанітарні правила).
Пунктом 4.1 Фітосанітарних правил визначено, що увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт дерев'яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для будь-яких вантажів здійснюються за умови його окорування, термічної обробки або знезараження, про що свідчить наявність маркування на ньому з двох протилежних боків.
Враховуючи викладене, до внесення змін до класифікатора видів упаковок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, з 01 грудня 2016 року коди видів упаковок 1W, 2С, 4С, 4F, 7В, 8А, 8В, 8С, AD, AF, AG, AH, ВА, OA, OB, ОС, OD, ОЕ, РВ, PD, РЕ, РХ, QH, QJ, QP, QQ, ТІ, TW, у разі наявності відомостей про маркування дерев'яного пакувального матеріалу, мають зазначатися у графі 31 митної декларації у такому форматі: 1W/1, 2С/1, 4С/1, 4F/1, 7В/1, 8А/1, 8В/1, 8С/1, AD/1, AF/1, AG/1, АН/1, В А/1, ОА/1, ОВ/1, ОС/1, OD/1, ОЕ/1, РВ/1, PD/1, РЕ/1, РХ/1, QH/1, QJ/1, QP/1, QQ/1, ТІ/1, TW/1
Рівненска митниця ДФС