Також дивіться новини на facebook.com

Наказ № 26 від 18.11.2016 "Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету"

Н  А  К  А  З

 
18.11.2016                                      Сарни                                                  № 26
 
 

 

 
Про внесення змін до Інструкції
з підготовки бюджетних запитів
до проекту районного бюджету
 
 
 
 

         Відповідно до положення про фінансове управління Сарненської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 11 лютого 2014 року № 44 та керуючись наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861 “ Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 року за № 1388/29518 та з метою уточнення форм бюджетних запитів для формування районного бюджету за програмно-цільовим методом

 
НАКАЗУЮ:
 

1. Внести до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету, затвердженої наказом фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації від 19 жовтня 2016 року № 19, зареєстрованої в Головному територіальному  управлінні юстиції у Рівненській  області  28 жовтня 2016 року за № 40/1207, такі зміни :

1) додатки 1, 2 та 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету  викласти в новій редакції, що додаються.

 
 
 
2

2. Заступнику начальника управління - начальнику відділу видатків місцевих бюджетів фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації Адамець Світлані Михайлівні забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

 

3. Відділу видатків місцевих бюджетів фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету для використання при складанні проекту районного бюджету.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління - начальника відділу видатків місцевих бюджетів фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації Адамець Світлану Михайлівну.

 

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Головного територіального управління юстиції у Рівненській області та не раніше з дня його оприлюднення.

 
 
 
 
Начальник управління                                                         
      О.А.Радько
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

  
Наказ підготувала
Заступник начальника управління –
начальник відділу видатків місцевих
бюджетів фінансового управління
Сарненської районної державної

адміністрації                                                                                        С.М.Адамець

18.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
Погоджено:
Начальник фінансового управління
Сарненської районної державної

адміністрації                                                                                           О.А.Радько


                               Додаток 1
                               до Інструкції з підготовки бюджетних

                                                                                                                 запитів до проекту районного бюджету,
                                                                                                                 затвердженої наказом  фінансового управління
Сарненської районної державної адміністрації

                            19 жовтня 2016 року № 19

                            ( у редакції наказу фінансового управління

                            Сарненської районної державної адміністрації

                                                                                                                 від 18 листопада 2016 року № 26)        
 
 
 
 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки загальний (Форма 20__-1)

 
___________________________________________________________________________________
 
 

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                               КВК    

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

 

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами 

(тис. грн.)
КПКВК*
Найменування

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1
2
3
4
5
6
7
8
 
Програма
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами

                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*
Найменування

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1
2
3
4
5
6
7
8
 
Програма
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами).

 
 
 

Керівник

______________________________
______________________________
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Керівник фінансової служби
______________________________
______________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             до Інструкції з підготовки бюджетних

                                                                                                                 запитів до проекту районного бюджету,
                                                                                                                 затвердженої наказом  фінансового управління
Сарненської районної державної адміністрації

                            19 жовтня 2016 року № 19

                            ( у редакції наказу фінансового управління

                            Сарненської районної державної адміністрації

                                                                                                                 від 18 листопада 2016 року № 26)        
 
 
 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2)

 
 
 

1.      ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

 
                

2.      ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

 
 

3.      ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

 
 

4.      Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки

 

4.1.   Мета бюджетної програми, строки її реалізації

 

4.2.   Підстави для реалізації бюджетної програми

 
 
 
 
 
 
 
 

5.      Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.   Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)
КПКВК*
Код
Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надходження із загального фонду бюджету

 
Х
Х
 
 
Х
Х
 
 
Х
Х
 
 
 

Власні надходження бюджетних установ

Х
 
 
 
Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
 

Інші надходження спеціального фонду

Х
 
 
 
Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
401000
Запозичення
Х
 
 
 
Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
602400
 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х
 
 
 
Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
602100
На початок періоду
Х
 
 
 
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
 
602200
На кінець періоду
Х
 
 
 
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
 
 

Підпрограма 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.   Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
Код
Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надходження із загального фонду бюджету

 
Х
Х
 
 
Х
Х
 
 
 

Власні надходження бюджетних установ

Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
 

Інші надходження спеціального фонду

Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
401000
Запозичення
Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
602400
 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х
 
 
 
Х
 
 
 
 
 

Підпрограма 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)
КПКВК*
КЕКВ
Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
ККК
Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний
фонд
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
КЕКВ
Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
ККК
Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

 
КПКВК*
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
20__ рік (звіт)
20__ рік (затверджено)
20__ рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

 
КПКВК*
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
20__ рік (прогноз)
20__ рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
Завдання 1
 
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2
 
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Найменування

20__ рік (звіт)
20__ рік (затверджено)
20__ рік (проект)
20__ рік (прогноз)
20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд

спеціальний
фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х
 
Х
 
Х
 
Х
 
Х
 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 
КПКВК*

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік
20__ рік
20__ рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено
фактично зайняті
затвер-джено
фактично зайняті
затвер-джено
фактично зайняті
затвер-джено
фактично зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО штатних одиниць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х
Х
 
 
Х
Х
 
 
Х
 
Х
 
Х
 
 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п
Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)
20__ рік (затверджено)
20__ рік (проект)
загальний
 фонд
спеціальний
фонд
загальний
 фонд
спеціальний
фонд
загальний
 фонд
спеціальний
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п
Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (прогноз)
20__ рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний
фонд
загальний
 фонд
спеціальний
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*
Найменування джерел надходжень
20__ рік (звіт)
20__ рік (затверджено)
20__ рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
загальний фонд

спеціальний фонд

разом
загальний фонд

спеціальний фонд

разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надходження із бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інші джерела фінансування
(за видами)

Х
 
 
Х
 
 
Х
 
 
 
 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*
Найменування джерел надходжень
20__ рік (прогноз)
20… рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом
загальний фонд

спеціальний фонд

разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 

Підпрограма 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Надходження із бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 

Інші джерела фінансування
(за видами)

Х
 
 
Х
 
 
 
 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

 
 
 
 
 
 

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

 

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
КЕКВ/ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.20__
Кредиторська заборгованість на 01.01.20__
Зміна кредиторської заборгованості
(7–6)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
Бюджетні зобов’язання (5+7)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічна класифікація видатків бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класифікація кредитування бюджету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
КЕКВ/ККК
Найменування
20__ рік
20__ рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.20__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(4–6)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__
(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(9-11)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічна класифікація видатків бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класифікація кредитування бюджету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*
КЕКВ/ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська
заборгованість на 01.01.20__
Очікувана дебіторська
заборгованість на 01.01.20__
Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічна класифікація видатків бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класифікація кредитування бюджету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1
2
3
4
5
6
7
 
Нормативно-правовий акт
 
 
 
 
 
 

Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету

 
 
 
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році

 

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

 

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами).

 
 
 

Керівник

______________________________
______________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

Керівник фінансової служби

______________________________
______________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 


Додаток 3
          до Інструкції з підготовки бюджетних

                                                                                                                 запитів до проекту районного бюджету,
                                                                                                                 затвердженої наказом  фінансового управління
Сарненської районної державної адміністрації

                            19 жовтня 2016 року № 19

                            ( у редакції наказу фінансового управління

                            Сарненської районної державної адміністрації

                                                                                                                 від 18 листопада 2016 року № 26)        
 
 
 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки додатковий (Форма 20__-3)

 

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                  КВК  

 

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ (плановий) рік за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

Код
Найменування
20__ рік (звіт)
20__ рік (затверджено)
20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

граничний обсяг
необхідно додатково
(+)
1
2
3
4
5
6
7
КПКВК*
Програма
 
 
 
 
 
КПКВК*
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
КЕКВ/ККК
 
 
 
 
 
КПКВК*
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
КЕКВ/ККК
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п
КПКВК*
Найменування
Одиниця виміру
Джерело інформації

20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1
2
3
4
5
6
7
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
Завдання
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

      (тис. грн)
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

Код
Найменування
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

індикативні прогнозні показники
необхідно додатково
(+)
індикативні прогнозні показники
необхідно додатково
(+)
1
2
3
4
5
6
7
КПКВК*
Програма
 
 
 
 
 
КПКВК*
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
КЕКВ/ККК
 
 
 
 
 
КПКВК*
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
КЕКВ/ККК
 
 
 
 
 
 
 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п
 
 
КПКВК*
Найменування
Одиниця виміру
Джерело інформації

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання
 
 
 
 
 
 
 
 
затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
якості
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2 

(тис. грн)                                                                                                                                                                                                  

ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами).

 

Керівник

 
______________________________
 
______________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 

Керівник фінансової служби

______________________________
______________________________
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)