Також дивіться новини на facebook.com

04.05.2017 - Щодо видачі листків непрацездатності на санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Щодо видачі листків непрацездатності на санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

У зв’язку з внесенням змін у нормативно-правові акти щодо порядку направлення на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, віднесених до 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи роз’яснюємо наступне.

Пунктом 16 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено право осіб, віднесених до категорії 1, на одержання листка непрацездатності на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку.

Порядок видачі листка непрацездатності зазначеній категорії осіб встановлено пунктом 2.21 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455, порядок його оформлення - Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.11.2004 № 532/274/13-ос/1406 (далі - Інструкція № 532). Згідно з пунктом 4.3 Інструкції № 532 у разі направлення застрахованої особи на санаторно-курортне лікування лікарем у правому нижньому полі листка непрацездатності у графі «Примітка:» зазначаються номер путівки, дати початку та закінчення путівки, назва санаторно-курортного закладу.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 01.01.2017 здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23.11.2016 № 854, якою затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Порядок).

Порядком визначено, що громадяни, віднесені до категорії 1,які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, забезпечуються безоплатним курортним  лікуванням   відповідно  до  медичних  показань   з  урахуванням   пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб.

Орган соціального захисту населення укладає договір із санаторно-курортним закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1 (батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють), про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги (далі - договір) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Договір укладається в трьох примірниках (по одному для кожної із сторін). Усі примірники договору, підписані органом соціального захисту населення та громадянином, віднесеним до категорії 1 (батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють), і скріплені печаткою органу соціального захисту населення, передаються зазначеним особам для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Таким чином, громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують послуги із санаторно-курортного лікування на підставі договору.

Після оздоровлення громадяни, віднесені до категорії 1 (батьки дитини з інвалідністю або особи, які їх замінюють) подають органу соціального захисту населення документ, який підтверджує проходження лікування (із зазначенням строків) в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.Оплата послуг із санаторно-курортного лікування проводиться органом соціального захисту за фактично використану частину путівки.

Враховуючи зміни у нормативно-правових актах щодо порядку направлення зазначеної категорії застрахованих осіб на санаторно-курортне лікування, при оформленні листка непрацездатності стало неможливе дотримання вимог пункту 4.3 Інструкції № 532 в частині зазначення номеру путівки, дати початку та закінчення путівки.

З огляду на зазначене, Виконавча дирекція Фонду звернулася до Міністерства охорони здоров'я України з пропозицією внести відповідні зміни в Інструкцію № 532 щодо оформлення листка непрацездатності у разі направлення на санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

До внесення відповідних змін рекомендуємо у зазначених випадках при видачі та оформленні листків непрацездатності на період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах даній категорії осіб, у правому нижньому полі у графі «Примітка:» зазначати номер договору, дату початку лікування, назву санаторно-курортного закладу. Закриття таких листків непрацездатності проводити лише після надання цими особами лікувально-профілактичному закладу за місцем спостереження документального підтвердження про отримане лікування у санаторно-курортних закладах із зазначенням строків.