Також дивіться новини на facebook.com

Суб’єкти господарювання Рівненщини сплатили 578 млн грн податку на прибуток

 Упродовж січня-серпня 2021 року платники податків Рівненщини перерахували до зведеного бюджету України 577,5 млн грн податку на прибуток, що на 153,1 млн грн більше, ніж минулого року. До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 520,1 млн грн цього платежу. Місцеві скарбниці отримали 57,4 млн грн податку на прибуток.

В Головному управлінні ДПС у Рівненській області нагадують, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено ст.137 Податкового кодексу України. Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.
Платниками цього податку  – резидентами є:
-        суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пп. 133.4 та 133.5 ст. 133 Податкового кодексу України (далі –ПКУ);
-        суб’єкти господарювання – юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України в порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 ПКУ. При цьому платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при виплаті доходів, визначених абзацами четвертим – шостим п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 ПКУ;
-        управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» зі змінами та доповненнями щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд;
-        фізичні особи – підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 ПКУ.
Платниками податку на прибуток підприємств – нерезидентами є:
-        юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
-        нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ.
 
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX