Також дивіться новини на facebook.com

Рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
1. Загальні положення
1.1. Ці Рекомендації розроблено з метою забезпечення однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) законодавства України про вибори та референдуми під час приймання та розгляду звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування.
1.2. Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах або референдумі (далі – виборець), передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування), яка визначається місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування) чи референдуму, без зміни його виборчої адреси.

2. Приймання звернень громадян про тимчасову зміну
місця голосування
2.1. Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі – заява) приймається органом ведення Реєстру:
за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування), референдуму чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;
за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
2.2. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України, всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2.3. Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України, всеукраїнського референдуму за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2.4. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), народних депутатів України, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може за власною ініціативою звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України щодо зміни його виборчої адреси в порядку, встановленому статтею 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
2.5. Заява приймається органом ведення Реєстру не раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) на відповідних виборах або референдумі.
2.6. У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу в Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр): прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму, чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).
2.7. Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці (дільниці для голосування) та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.
2.8. З метою надання правової допомоги виборцям орган ведення Реєстру розміщує у спеціально відведеному місці примірний зразок заяви (додаток 2).
Недотримання примірного зразка заяви не є підставою для відмови в її прийнятті.
2.9. При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
2.10. Вказані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру щодо їх повноти та відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
2.11. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
2.12. Заява в день її подання реєструється органом ведення Реєстру в журналі реєстрації звернень виборців (осіб).
3. Порядок розгляду звернень громадян про тимчасову
зміну місця голосування
3.1. Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.
3.2. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Реєстру.
У ході перевірки включення особи до Реєстру орган ведення Реєстру з’ясовує, чи не було змінено місце голосування заявника на зазначених у заяві виборах або референдумі.
3.3. У разі включення громадянина до Реєстру орган ведення Реєстру встановлює, чи має він право голосу на відповідних виборах або референдумі.
Наявність права голосу на виборах або референдумі встановлюється відповідно до Конституції України та Законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".
3.4. Для встановлення наявності в заявника права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, всеукраїнському референдумі орган ведення Реєстру перевіряє:
належність до громадянства України;
досягнення вісімнадцяти років;
відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службової відмітки про визнання його недієздатним.
3.5. Для встановлення наявності в заявника права голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі – місцеві вибори) орган ведення Реєстру повинен пересвідчитися, чи:
він є громадянином України;
досяг вісімнадцяти років;
у записі Реєстру стосовно заявника відсутня службова відмітка про визнання його недієздатним;
зареєстровано місце його проживання на території відповідної територіальної громади (відповідної адміністративно-територіальної одиниці, Автономної Республіки Крим).
При цьому орган ведення Реєстру керується частиною шостою статті 3 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", згідно з якою військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.
Таким чином, орган ведення Реєстру може змінити місце голосування виборцю, який має право голосу на:
виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо виборець проживає на території Автономної Республіки Крим та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території Автономної Республіки Крим;
виборах депутатів обласної ради, якщо виборець проживає на території цієї області та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цієї області;
виборах депутатів районної ради, якщо виборець проживає на території цього району та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього району;
виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, якщо виборець проживає на території відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього села, (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста;
виборах депутатів районної у містах із районним поділом ради, якщо виборець проживає на території цього району у місті та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього району у місті.
3.6. Для встановлення наявності в заявника права голосу на місцевому референдумі орган ведення Реєстру повинен пересвідчитися, чи:
він є громадянином України;
досяг вісімнадцяти років;
у записі Реєстру стосовно заявника відсутня службова відмітка про визнання його недієздатним;
зареєстровано місце його проживання на відповідній території, де проводиться референдум.
Виборцю, який має право голосу на місцевому референдумі, може бути тимчасово змінено місце голосування на дільницю для голосування, утворену в межах відповідної території, де проводиться референдум.
4. Прийняття органом ведення Реєстру рішення за
результатами розгляду заяви про тимчасову
зміну місця голосування
4.1. Якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що заявник включений до Реєстру та має право голосу на відповідних виборах або референдумі, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 3), що оформляється на бланку органу ведення Реєстру, примірні зразки якого затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 18 листопада 2010 року № 527.
4.2. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (дільниці для голосування), утвореній на відповідних виборах або референдумі.
4.3. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.
4.4. Орган ведення Реєстру здійснює облік таких наказів з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", а також у журналі реєстрації наказів керівника органу ведення Державного реєстру виборців.
4.5. Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення за встановленою формою (додатки 4, 5).
Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу.
4.6. Посвідчення підлягає обов’язковій реєстрації в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 6).
Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця.
4.7. Якщо виборцю вже було змінено місце голосування, орган ведення Реєстру невідкладно повертає заяву такого виборця з роз’ясненням можливості повторного звернення у визначений законом строк після відкликання попередньої заяви в органі ведення Реєстру за місцем отримання посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, та його повернення.
4.8. У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої було змінено місце голосування, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця (додаток 7). При цьому посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підлягає поверненню до органу ведення Реєстру, який його видав.
Про повернення виборцем посвідчення в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця, у графі "Примітка" зазначається дата його повернення, а у випадку втрати посвідчення проставляється відповідна відмітка.
4.9. Якщо виборець звернувся із заявою до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, однак виявився не включеним до Реєстру, йому одночасно пропонується подати заяву щодо свого включення до Реєстру, а в разі звернення до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою – звернутися з відповідною заявою до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України. Виборець, який проживає за межами України та перебуває на території України, звертається із заявою щодо свого включення до Реєстру до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
4.10. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:
якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі.
4.11. Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
4.12. Розглянуті заяви, відповідні накази формуються у справи та зберігаються відповідно до порядку, передбаченого для документів, які є підставою для внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі.

Секретар

Центральної виборчої комісії                                            Т. ЛУКАШ