Також дивіться новини на facebook.com

Своєчасна виплата допомог – сплата внесків без порушень

     Одним із джерел формування коштів загальнообов”язкового державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб. Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками, зарахованими сумами до бюджету Фонду (часткова оплата вартості за видані путівки, суми не прийнятих до зарахування витрат, суми пені, штрафів та інших фінансових санкцій) та витратами, пов”язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Перерахування зазаначених сум здійснюється один раз на місяць – у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період. У разі виплати страхувальниками заробітної плати найманим працівникам з виручки від реалізації продукції (наданих послуг), а також натуроплатою вони зобов”язані не пізніше наступного дня, після здійснення виплат, подати до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду. Днем сплати страхових внесків вважається : у разі перерахування за безготівковими розрахунками – день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду; у разі сплати готівкою – день внесення коштів до банківської установи для перерахування на рахунок Фонду. Відповідно п.2 ч.2 ст.27 ЗУ “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ страхувальники зобов”язані нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески. Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів. У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню. За несвоєчасність сплати страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі 50 % суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальника було взято на облік. За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення – у трикратному розмірі зазначеної суми. За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50 % належних до сплати суми страхових внесків. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку. Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій не застосовується.
     Так є ряд страхувальників, які тривалий час не сплачують своєчасно страхові внески і мають прострочену заборгованість. Серед найбільших неплатників страхових внесків - СГПП “Нива”. Через такі порушення до Фонду не надходить належна сума внесків, які необхідні для виплати допомог. І це є одною з причин заборгованості Фонду перед страхувальниами по відшкодуванню допомог по соціальному страхуванню.
     Тож не будемо порушувати законодавство і не створювати заборгованості по внескам і допомогам.
 

Сарненська міжрайонна виконавча дирекція
Рівненського обласного відділення
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності