Також дивіться новини на facebook.com

№ 77 від 28 лютого 2014 року "Про стан виконання місцевих бюджетів району за 2013 рік"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

28 лютого 2014 року                                                                                      № 77

 
 

Про стан виконання місцевих бюджетів району за 2013 рік

 
 

Бюджет району по власних доходах загального фонду за 2013 рік виконаний на 102,9 відсотка, тобто при затвердженому з урахуванням внесених змін плані 67474,0 тис.грн. фактично надійшло 69398,5 тис.грн., або перевиконання складає 1924,5 тис.грн. В порівнянні з минулим роком ріст в цілому по району становить 5492,8 тис. грн., або 8,6 відсотка.

Ріст надходжень в порівнянні з минулим 2012 роком відмічено в 17-ти з 22-х місцевих рад, крім Зносицької сільської ради (-94,9 тис.грн.), Карпилівської сільської ради (-8,3 тис.грн.), Коростської сільської ради (-5,6 тис.грн.), Любиковицької сільської ради (-33,8 тис.грн.) та Тинненської сільської ради (-17,8 тис.грн.), через зменшення надходжень збору за спеціальне використання природних лісових ресурсів місцевого значення та плати за землю.

Виконання районного бюджету забезпечено лише на 97,1 відсотка, тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 34035,2 тис.грн. фактично надійшло 33033,9 тис.грн., або недоотримано 1001,3 тис.гривень. До минулого року ріст надходжень становить 2191,6 тис.грн., або 7,1 відсотка.

В розрізі місцевих рад виконання затверджених з урахуванням змін показників по власних доходах за 2013 рік забезпечили 16 з 22 місцевих рад району. Найвищий показник виконання бюджету по Кам’яне-Случанській сільській раді – 229,6 відсотка, який досягнуто за рахунок надходжень збору за спеціальне використання природних лісових ресурсів місцевого значення, що становить 67,1відсотка всіх надходжень до бюджету ради.

Доведені Міністерством фінансів України на 2013 рік показники І кошика доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів виконані в цілому по району на 96,8 відсотка, та на 97,6 відсотків виконано затверджений з урахуванням змін план, в тому числі районним бюджетом на 96,6 відс. доведені та 97,0 відс. затверджені такі показники. Лише 9 з 22 органів місцевого самоврядування забезпечили виконання доведених на 2013 рік Міністерством фінансів показників І кошика доходів.

Найвищий відсоток виконання доведених та затверджених вищезазначених показників має Кам”яне-Случанська сільська рада 113,0 відсотка. Найнижчий відсоток виконання доведених та затверджених з урахуванням змін показників має Карпилівська сільська рада 84,2 відс. та 99,8 відс. відповідно. Не забезпечили виконання доведених Міністерством фінансів України показників І кошика - 13 та затверджених з урахуванням змін таких показників - 8 органів місцевого самоврядування.

 

Виконання дохідної частини бюджету району по власних доходах забезпечено по 12 з 14 затверджених джерелах надходжень, зокрема по:

- державному миту                                     - 23,6 тис.грн. або 100,9 відс.;

- реєстраційному збору за проведення

 державної реєстрації юридичних осіб та

 фізичних осіб – підприємців                         - 8,9 тис.грн. або 100,0 відс.;

- податку на прибуток                               - 68,1 тис. грн. або 100,0 відс.;

- збору за використання лісових ресурсів - 2910,4 тис.грн. або 122,0 відс.;

- платі за землю                                     - 6610,7 тис. грн. або 107,1 відс.;

- платі за надра                                         - 9547,1 тис.грн. або 128,2 відс.;
- місцевих податках і зборах                                - 513,4 тис.грн. або 108,3 відс.;
- частині чистого прибутку (доходу)          - 70,1 тис.грн. або 104,6 відс.;
- фіксованому сільськогосподарському

 податку                                                             - 21,0 тис.грн. або 118,6 відс.;                                                                    - штрафних санкціях за порушення

 податкового законодавства                       - 9,4 тис.грн. або 9400,0відс.;

- інших надходженнях (24060300)            - 364,6 тис.грн. або 111,8 відс..

Крім того у 2013 році надійшли кошти від реалізації безхазяйного майна в сумі 11,3 тис.грн., які не затверджені в бюджеті.

Не забезпечено виконання по:
- податку на доходи фізичних осіб                  - 49022,9 тис.грн. або 97,6 відс.;
- адмінштрафах (21081100)                        - 29,0 тис. грн. або 47,2 відс.
 
 

На результативний показник виконання бюджету вплинуло і повернення з бюджету району податку на доходи фізичних осіб по річному декларуванню громадян за 2012 рік по висновках Сарненської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Рівненській області в сумі 272,9 тис.грн.

За 2013 рік з Державного бюджету надійшло дотації вирівнювання в сумі 195242,7 тис.грн., що становить 100,0 відс. до затвердженого плану на рік. Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості надійшло 2901,8 тис.грн., або 100 відс. до призначень.

 На відшкодування пільг, субсидій на житлово-комунальні послуги,тверде паливо та скраплений газ, державної допомоги сім”ям з дітьми, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримано субвенції з Державного бюджету в сумі 192450,8 тис. грн., або 99,5 відсотка до призначень.

Крім того, з обласного бюджету отримано 5443,0 тис.грн. субвенції на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, що становить сто відсотків до призначень, в тому числі на медикаментозне забезпечення громадян, потерпілих від аварії на ЧАЕС – 4166,5 тис.грн. та інших субвенцій на виконання комплексної програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Рівненської області на 2011-2015 роки в сумі 85,0 тис.грн. або 100,0 відс. до призначень та на виконання щорічного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» в області в сумі 3,0 тис.грн. або 100 відс. до призначень.

         Бюджет району по видатках загального фонду за 2013 рік виконаний на 97,6  відсотків. При уточненому плані на звітний період 464138,6 тис.грн. касові видатки склали 452904,9 тис.грн. Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2014 становить 16356,3 тис.грн., в т.ч. кошти заблоковані в АК АПБ «Україна» - 13,3 тис.грн.

         Із загальної суми видатків місцевих бюджетів району на захищені статті видатків спрямовано 431917,6 тис.грн., що становить 95,4 відс. загального обсягу видатків бюджету району.

         51,0 відс. із загального обсягу видатків бюджету району по загальному фонду складають видатки на соціально-культурну сферу, що становить 230801,2 тис.грн.

         На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 198098,1 тис.грн., що становить 99,7 відсотків до уточнених асигнувань 2013 року, з них за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів було проведено видатків в сумі 192783,1 тис.грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів – 5315,0 тис.грн.

         На утримання органів місцевого самоврядування району за 2013 рік було спрямовано 13392,1 тис.грн., що становить 97,3 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.

         На розвиток фізичної культури і спорту з бюджету району спрямовано 2973,5 тис.грн., що становить 90,0 відсотків до уточнених асигнувань 2013 року.

 

За 2013 рік до доходів спеціального фонду бюджету району надійшло 25999,8 тис.грн. або 110,4 відс. до затвердженого з урахуванням змін плану на рік, в тому числі :

- власних надходжень бюджетних установ - 8803,7 тис.грн. (103,7 відс.);  

- єдиного податку                                             - 8080,4  тис.грн. (121,8 відс.);

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2143,2 тис.грн. (73,9 відс.);

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 1061,2 тис.грн.(106,7 відс.);

- збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 55,0 тис.грн. (109,1 відс.);

- податку з власників транспортних засобів – 63,0 тис.грн. (107,5 відс.);

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 1558,9 тис.грн.(100,0 відс.);

- коштів від продажу землі      -   1584,0 тис.грн. (226,1 відс.);

- надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 1211,6 тис.грн. (112,7 відс.);

- надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 313,3 тис.грн. (227,9 відс.);

- податку на нерухоме майно – 100,9 тис.грн.;

- екологічного податку – 224,5 тис.грн. (176,6 відс.);

- інших надходжень – 67,4 тис.грн.;

- інших субвенцій з обласного бюджету – 732,7 тис.грн. (88,7 відс.).

 

         За рахунок коштів спеціального фонду бюджету району протягом 2013 року було проведено видатків всього на суму 30526,9 тис.грн., що становить 68,6 відс. до уточненого річного плану.

Загалом на виконання місцевих програм із бюджету району за 2013 рік було спрямовано 8022,5 тис.грн., або 75,0 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду, з них: по загальному фонду 7496,4 тис.грн. (80,3 відс. ) та по спеціальному фонду бюджету району – 526,1 тис.грн. (38,5 відс.).

Крім того, протягом 2013 року до районного бюджету повернуто Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву кредитів, наданих з районного бюджету в попередні роки, в сумі 2,2 тис.грн.

В зв’язку з не проведенням касових видатків управлінням Державної казначейської служби в Сарненському районі та недофінансуванням з державного бюджету станом на 01.01.2014 зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 8248,6 тис.грн., з них по загальному фонду бюджету в сумі 5956,6 тис.грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 2292,0 тис.грн..

 

         З метою забезпечення виконання місцевих бюджетів району по всіх джерелах доходів та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.16, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Зобов’язати органи виконавчої влади та рекомендувати органам місцевого самоврядування району в межах компетенції:

1.1. Контролювати надходження платежів від платників податків підвідомчих територій до бюджетів всіх рівнів.

1.2. Щомісячно виносити на розгляд виконкомів питання стану виконання місцевих бюджетів та вживати вичерпних заходів щодо забезпечення їх стовідсоткового виконання.

1.3. З метою легалізації виплати заробітної плати і відповідно наповнення бюджетів місцевих рад за рахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб, посилити роботу з виявлення не зареєстрованої трудовими угодами найманої робочої сили юридичних та фізичних осіб на підлеглих територіях.

1.4. При внесенні змін до місцевих бюджетів аналізувати надходження платежів в розрізі кожного джерела та затверджені помісячні розписи, з метою забезпечення їх стовідсоткового виконання.

1.5. В межах своїх повноважень вжити заходів щодо погашення дебіторської та кредиторської заборгованості та забезпечити в подальшому недопущення дебіторської, кредиторської та простроченої заборгованості і взяття зобов’язань в межах бюджетних асигнувань.

1.6. Спрямовувати бюджетні кошти в першу чергу на захищені статті видатків, забезпечивши ефективне їх використання.

1.7. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

2. Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Рівненській області посилити контроль за правильністю справляння і зарахування платежів до всіх місцевих бюджетів району, повнотою і своєчасністю їх сплати. Вжити заходів щодо погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів та недопущення його зростання в подальшому.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 
 
 
Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                     О. Хомич