Також дивіться новини на facebook.com

Реформа місцевого самоврядування як поштовх до повноцінного розвитку громад

Реформа місцевого самоврядування як поштовх до повноцінного розвитку громад

До Дня інформування населення (відповідно до п. 4 заходів розпорядження голови ОДА від 21.05.2014 № 186 «Про організацію проведення в області громадського обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади») сектор з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації надає інформацію щодо реформи місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства.
Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг.
Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 мільйонів осіб, а кількість сільських населених пунктів — на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.
Водночас, у більшості громад чисельність жителів становить менш як 3 тисячі осіб, а у деяких – менш як 500 осіб. У деяких з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження.
Дотаційність половини бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70 відсотків.
Постійна фінансова підтримка малочисельних територіальних громад є обтяжливим для державного бюджету та стримує розвиток малих міст і великих селищ.
Удосконалення потребує також система територіальної організації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній території.
Урядом України вже підготовлена і затверджена Концепція реформи місцевого самоврядування. Також Мінрегіоном вже запропоновані зміни до Конституції України щодо нової системи адміністративно-територіального устрою.
Суть реформи полягає в тому, щоб віддати право громадам в містах, селах, селищах самостійно вирішувати питання таких сфер як шкільна і дошкільна освіта, охорона здоров’я первинного рівня (поліклініки, ФАПи), заклади культури, благоустрій територій (освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, підтримання громадського порядку) і ще багатьох інших, важливих для нормального життя, повсякденних проблем.
Більше прав та повноважень громади можуть отримати саме через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає, що і право вирішувати – тобто повноваження, і відповідні кошти будуть передані громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і в цілій низці інших законів, за якими працюватиме система влади.
Для здійснення реформи місцевого самоврядування потрібно прийняти два принципових рішення: 1) про ліквідацію обласних та районних адміністрацій і передачу їх функцій виконавчим комітетам, створеним обраними радами відповідного рівня; і 2) про перерозподіл основних повноважень (і фінансів) з рівня держави і області на рівень громади.
Перше означає, що влада на місцях передається органам влади, які обираються самими людьми, і яка, відповідно працює для людей. Друге означає, що основною є влада, яка є найближчою до людей – у неї найширші повноваження. Чим вище рівень влади, тим вужчим є коло її повноважень. А чим більше повноважень, тим більше і ресурсів (коштів), що залишаються для їх здійснення.
Після проведення реформи місцевого самоврядування на обласному та районному рівнях будуть обиратися депутати відповідних рад. І вже ради будуть обирати голів рад, які і очолять виконкоми. Подібна система сьогодні працює в містах і вона довела свою достатню ефективність навіть в умовах централізованої влади.
Відмінність лише у тому, що у містах міських голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – дійсно великий обсяг завдань, а тепер буде ще більший.
Районні ради та їх виконкоми не будуть підпорядковані обласним радам. На кожному рівні є свої виняткові повноваження (завдання, зони відповідальності), і вони не перетинаються. Той, хто, наприклад, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тим, хто займається дорогами місцевими. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
Практично повсюдно в Європі - та і не тільки, система влади побудована саме таким чином. І вона довела свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають і переживають за їх вирішення, вони зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Реформа передбачає створення нового органу на територіях – державних представництв. Мова йде про достатньо малочисельні структури, основними функціями яких будуть контрольно-наглядова і координаційна. У випадку прийняття органами місцевого самоврядування рішень, які суперечитимуть закону, голови державних представництв матимуть право зупинити такі рішення і звернутись до суду, який дасть справі хід.
Але головним, хто контролюватиме владу на місцях, будуть самі люди.
В законі про місцеве самоврядування будуть виписані обов’язкові норми щодо залучення мешканців – членів громад – до прийняття рішень. Також буде підготовлений і прийнятий закон про місцевий референдум, який, зокрема, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Власне, чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування, і навпаки.
В концепції реформи місцевого самоврядування і відповідно в пропозиціях щодо змін в Конституції чітко зафіксовано, що повноваження органів місцевого самоврядування мають бути забезпечені відповідними фінансами. Для цього передбачається, що органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації!). Зафіксовано навіть: якщо внаслідок тих чи інших державних рішень у органів місцевого самоврядування виникнуть додаткові витрати, то вони повинні теж компенсуватись державою. Остаточно механізм розподілу податків між органами місцевого самоврядування різного рівня і державою буде визначений в змінах до Бюджетного кодексу. Сьогодні ще не можна сказати остаточно, яка частка якого податку і до якого бюджету буде зараховуватись, оскільки потрібно здійснити моделювання цих можливостей. Таке моделювання зараз вже проводиться спільно з польськими експертами, які здійснювали аналогічні розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів), але буде змінено систему управління на обласному рівні. Якщо ж говорити про рівень районів і громад, то особливістю України є достатньо висока нерівномірність адміністративно-територіального поділу. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади з чисельністю менше 100 чоловік. Зрозуміло, що створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа передбачає впровадження стимулів для об’єднання громад.
Серед законопроектів, які вже напрацьовуються для реалізації Концепції реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадам.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. Чому? У нашої центральної влади ніколи не було достатньої рішучості і готовності поділитись своїми повноваженнями та ресурсами. Пострадянські і постсоціалістичні країни, які відважились та провели реформу, сьогодні значно випереджують Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки проведеній реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – зацікавленість людей. І навпаки прибрали те, що є головною перешкодою на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа місцевого самоврядування, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо. З іншого боку, децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для ведення бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль тощо. В результаті створюються передумови для того, щоб країна почала оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – основний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких на державному рівні працює Уряд.
Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
І знову звертаючись до досвіду наших колег з Центральної та Східної Європи. Коли реформа місцевого самоврядування проводилась, наприклад, в Польщі, падіння економіки в рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік, а на кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все-таки Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти нам повторити їх успіхи та запобігти допущених ними помилок.
Те, що пропонує реформа місцевого самоврядування, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Формування повноцінного місцевого самоврядування сприятиме відродженню у громадян почуття перспективи розвитку держави, створенню можливості для кожного знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. І головне – це поверне людям відчуття власної гідності і захищеності. Це те, що відповідає нинішнім потребам кожного українця.
Важливо також, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики – ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів, що сприятимуть «підтягуванню» регіонів, які відчувають більш гострі економічні труднощі.
Власне створення повноцінного місцевого самоврядування як суб’єкта змін і є чи не найважливішою передумовою конструктивного діалогу з державою і повноцінного розвитку регіонів з врахуванням їх особливостей.
Концепція реформи вже сформована і схвалена Урядом на початку квітня 2014 року. На її реалізацію вже підготовлені і направлені в Парламент пропозиції щодо змін в Конституцію України. Конституційні зміни необхідні тому, що в діючій Конституції закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Зміни в Конституцію дадуть основу для прийняття низки законів – про місцеве самоврядування, про місцеві державні представництва, про муніципальну міліцію, зміни до Бюджетного кодексу тощо, над якими вже ведеться робота.
Реформа дасть поштовх до повноцінного розвитку громад – а ми всі є членами територіальних громад. Отже реформа торкнеться кожного. І вона призведе не лише до змін системи влади в країні. Зміни будуть стосуватися всіх аспектів нашого повсякденного життя. Реформа дасть кожному з нас можливість бути причетним до цих змін, можливість покращувати життя у своїй громаді і в країні в цілому. Тому можна сказати, що саме ця реформа є без перебільшення «реформою нашого самоврядування». Результатом її стане те, що ми нарешті зможемо відчути себе повноцінними господарями на нашій власній землі.