Також дивіться новини на facebook.com

Рекомендації, щодо проведення громадських слухань.

   ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

           Сільський (селищний, міський) голова чи ініціативна група визначає місце та час проведення громадських слухань. Виконавчий комітет ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніш ніж за 14 днів інформації про місце та час їх проведення. У повідомленні має бути зазначено: тему слухань; дату, місце, час їх проведення; ініціатора проведення слухань; осіб, що запрошуються на слухання.

         Члени громади приходять на слухання вільно відповідно до оголошення про проведення громадських слухань.

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

1.     Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі.

2.     Із числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів обирається секретар громадських слухань. Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань, який підписують голова та секретар громадських слухань. Для ведення громадських слухань із числа їх учасників відносною більшістю голосів може обиратися президія слухань.

Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії голова, секретар ради, члени президії громадських слухань.

3.     Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.     Головуючий по черзі надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

5.     Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються до їх початку всписку учасників громадських слухань членів територіальної громади. Незареєстровані члени громади не можуть брати участь у слуханнях.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, дата їх народження, місце проживання на підставі паспорта або документа, що його замінює, та ставляться підписи цих членів громади.

6.     На пропозицію Підготовчого комітету або ініціативної групи на початку громадських слухань шляхом голосування затверджується регламент їх проведення та порядок денний.

7.     Регламентом визначається час для звітів й доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов`язково передбачати доповіді представника ініціатора слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи членів експертних груп і фахівців підприємств, установ та організацій, за напрямком діяльності яких проводяться слухання.

8.     Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень із питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань.

9.     Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили міліції або добровільних громадських формувань для охорони громадського порядку та Державного кордону України.

10.                 Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадські слухання більшістю голосів присутніх можуть прийняти рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадських слухань. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлений регламент.

11.                 За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюються звернення чи рекомендації.

У підсумкові матеріали слухань включаються всі представлені на громадських слуханнях погляди та матеріали з теми слухань.

12.                 Протокол та ухвалені на громадських слуханнях звернення й рекомендації оформляються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому Регламентом відповідної ради щодо протоколів і рішень пленарних засідань ради.

13.                 За результатами громадських слухань складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

14.                 Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити: тему, час і місце проведення громадських слухань; кількість їх учасників; пропозиції, що були висловлені в ході слухань; результати голосування; звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

15.                 Запитання, пропозиції і звернення, висловлені під час громадських слухань, обов’язково фіксуються в протоколі слухань і протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляються органам і посадовим особам місцевого самоврядування, іншим відповідним органам, підприємствам та організаціям для обов’язкового розгляду й реагування.

16.                 Відповіді на запитання і звернення та результати розгляду пропозицій членів громади направляються органами і посадовими особами, яким вони були направлені на розгляд і реагування, секретареві ради та безпосередньо авторам запитань, пропозицій та звернень.

17.                 Відповіді на запитання й звернення громадян та результати розгляду їхніх пропозицій і звернень оприлюднюються в тому ж порядку, що й оголошення про проведення слухань, та оголошуються на найближчій сесії ради і під час наступних громадських слухань.

18.                 Рішення громадських слухань секретар ради подає голові, раді і виконавчому комітетові ради, які зобов’язані розглянути вказані матеріали.

19.                 Рішення громадських слухань розглядаються на черговому пленарному засіданні ради, на найближчому засіданні її виконавчого комітету або інших органів, яким вони адресовані, за обов’язкової участі уповноважених ініціаторами проведення громадських слухань або учасниками слухань осіб.

20.                 Рішення органів місцевого самоврядування за результатами розгляду звернень та рекомендацій громадських слухань також підлягають обов’язковому оприлюдненню і передаються ініціаторові їх проведення.