Також дивіться новини на facebook.com

25.02.2016 - Щодо сплати адміністративних стягнень посадовими особами підприємств, установ ,організацій

                                                                                                                             

Щодо сплати адміністративних стягнень посадовими особами підприємств, установ ,організацій

(лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.02.2016 № 2.4.-17-224).

 
 

З метою єдиного трактування законодавства про адміністративні правопорушення та визначення  порядку дій робочих органів відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі –Фонд) у разі сплати адміністративних стягнень страхувальниками, а не посадовими особами, Виконавча дирекція Фонду повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 5.4 Порядку розгляду та оформлення органами Фонду  матеріалів про адміністративні  правопорушення, затвердженого постановою правління Фонду від 03.04.2012 № 9 контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою органу Фонду, яка винесла постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі- КУпАП) штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі осарження або опротестування такої постанови- не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України на рахунки Фонду.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконачої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у постанові про стягення штрафу.

Звертаємо увагу посадових осіб страхувальників на необхідність додержання порядку щодо правильного і своєчасного виконання зазначених постанов (сплати штрафів) саме ними, а не страхувальниками.

У разі сплати адміністративних стягнень страхувальниками, а не їх посадовими особами, сплачені платежі не будуть прийматися як належні, та в установленому порядку матеріали будуть передаватися для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби і стягнення штрафу з правопорушника в подвійному розмірі.