Також дивіться новини на facebook.com

ЩОДО ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ У РАЗІ СМЕРТІ ФОП-ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

ЩОДО ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ У РАЗІ СМЕРТІ ФОП-ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

(ЛИСТ ВД ФСС З ТВП ВІД 03.06.2016 № 2.4-17-904)

 
 

У зв”язку із прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 № 909, яким внесено зміни до Закону №2464, з 01 січня 2016 року розмір єдиного внеску для вісіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено в єдиному розмірі 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску.

Частиною третьою статті 19 Закону України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105 (далі- Закон №1105) визначено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов”язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.

В свою чергу вищезазначеним особам, окрім громадян України, які працюють за межами України, частиною 5 статті 8 Закону №2464 передбачена сплата єдиного внеску в розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску у строки, визначені абзаціами 3-5 частини 8 статті 9 Закону №2464.

Враховуючи, що для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного внеску відповідно до абзаців 3-5 частини 8 статті 9 Закону № 2464 визначено спеціальні строки стплати єдиного внеску, а саме: платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону №2464, зобов”язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов”язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року, фактично право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону №1105 такі особи будуть набувати після сплати єдиного внеску.

Таким чином, неузгодженість норм Закону №2464 та Закону №1105 в частині строків сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями-платниками єдиного внеску не дає можливості здійснення виплати допомоги на поховання у разі смерті фізичної особи-підприємця-платника єдиного внеску.

У зв”язку з цим Виконавча дирекція Фонду вважає, що для реалізації права на отримання допомоги на поховання фізичної особи-підприємця-платника єдиного внеску, вона повинна надаватися члену сім”ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання (стаття 27 Закону №1105). У цьому випадку допомога надається і у разі якщо на момент смерті фізичної особи-підприємця-платника єдиного внеску ще не настав строк сплати єдиного внеску, визначений абзацами 3-5 частини 8 статті 9 Закону №2464, і враховуючи об”єктивні причини вже не буде сплачено.

Також слід зазначити, що у зв”язку із смертю фізичної особи-платника єдиного внеску до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань вноситься запис про припинення такої фізичної особи-платника єдиного внеску, а отже надання допомоги на поховання повинно здійснюватися у відповідності до норм Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, що має найманих працівників, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  від 03.04.2012 № 16 за місцем його реєстрації.