Також дивіться новини на facebook.com

Розрахунок допомоги по вагітності і пологах від мінімуму до масимуму (лист Мінсоцполітики від 23.06.2016 №215/18/99-16).

Розрахунок допомоги по вагітності і пологах від мінімуму до масимуму (лист Мінсоцполітики від 23.06.2016 №215/18/99-16).

 
 
 

Середньоденна заробітна плата для призначення допомоги по вагітності і пологах (далі - допомога) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати (доходу), на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді. При цьому не враховуються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв"язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Водночас сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна:

- перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду;

- бути меншою, ніж розмір мінімальної зарплати, встановлений на час настання страхового випадку.

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги визначається виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

При цьому середньоденна заробітна плата (дохід) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ в розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів, що становить 30,44.

Якщо середня заробітна плата визначається з розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата також обчислюється шляхом ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів.

Внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних днів у повних місяцях відпустки у зв"язку з вагітністю та пологами, які містять 31 календарний день, сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з максимальної величини бази нарахування ЄСВ, двократного розміру мінімальної заробітної плати, буде перевищувати верхню межу зазаначених обмежувальних показників. У місяцях з кількістю календарних днів 30 (28 або 29 - у лютому) сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з розміру мінімальної заробітної плати, буде меншою, ніж цей розмір, встановлений на час настання страхового випадку.

Так, у прикладі 4 розділу ІІІ Прикладів №1022 наведено алгоритм застосування обмеження допомоги по вагітності та пологах максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Відповідно до прикладу в повних місяцях періоду відпустки по вагітності та пологах, тривалість яких становить 31 календарний день (жовтень, грудень), розрахована сума виплати перевищує розмір встановленої в останньому місяці розрахункового періоду (серпень 2015) максимальної величини бази нарахування ЄСВ, і сума допомоги по вагітності та пологах в цих місяцях обмежується вищезазначеною величиною (20706,00 грн.). Відповідно зменшується загальна сума страхових виплат.

Прикладом передбачено, що аналогічний алгоритм застосовується, зокрема, для забезпечення застосування до суми страхової виплати як обмеження двократним розміром мінімальної зарплати, так і забезпечення її розміру в розрахунку на місяць не меншому за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Закон №1105 та Порядок №1266 не містять уточнень щодо суми допомоги у розрахунку на місяць залежно від режиму роботи застрахованої особи. Отже, особі, яка працює на умовах неповного робочого часу, допомога по вагітності та пологах обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачено єдиний внесок, але така допомога в розрахунку на місяць має бути не меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений у місяці настання страхового випадку.