Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ

На виконання плану роботи райдержадміністрації у січні  2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації. Здійснено роботу щодо моніторингу діяльності виконкомів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень у 2016 році (рейтингове оцінювання діяльності виконкомів). Підготовлено характеристику та довідку про соціально-економічний розвиток району у 2016 році.

Організовано проведення:

03, 10, 16, 23, 30.01 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

26.01 – засідання колегії райдержадміністрації.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий 2017 року, роботи райдержадміністрації на лютий 2017 року, І квартал 2017 року, 2017 рік,  орієнтовний план підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому 2017 року,  порядку проведення засідання колегії у січні 2017 року.

 Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за грудень 2016 року.

         Проаналізовано стан здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих органами виконавчої влади повноважень у 2016 році. Підготований відповідний звіт.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 33.

Відділом зареєстровано всього 182 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  111;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності –67. Об’єм документообігу у січні 2017 року становив 497 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні 2017 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 42 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у січні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 1 селищної, 14 сільських рад, зокрема, перевірено 16 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 6 контрольних документів).

Сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації упродовжзвітного періоду надано методичну і практичну допомогу з питань кадрової роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.Забезпечено підготовку 28 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань.

Проконтрольовано виконання вимог Порядку ведення особових справ державних службовців в районній державній адміністрації, вимог Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів і вищих навчальних закладів, що готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління», присвоєнням рангів державним службовцям райдержадміністрації.

Підготовлено до затвердження головою райдержадміністрації табель обліку робочого часу працівників адміністрації за січень 2017 року.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом січня прийнято 866 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 440 консультацій та видано 722 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         145 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 33 заяви;

-         виконано 860 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 553 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 0 юридичних осіб, припинено – 0; інші дії – 18;

-         зареєстровано 87 фізичних осіб-підприємців, припинено 228, інші дії – 31;

-         надано 11 витягів з єдиного державного реєстру.

      Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

      проаналізовано виконання виробничих показників (товарної продукції) промисловими підприємствами району в грошовому виразі за грудень і січень-грудень 2016 року та аналіз випуску  продукції в натуральному виразі за основними видами економічної діяльності на промислових підприємствах району.

          На виконання розпорядження голови ОДА від 07.10.2015 №578 «Про  застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів» здійснено аналіз проведених у грудні та січні-грудні 2016 року допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель Prozozzo структурними підрозділами райдержадміністрації і комунальними закладами спільної власності територіальних громад району та отримання економії коштів від проведених закупівель.

          На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.07.2015 №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2015-2017 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за 2016 рік.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 19 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Службою підготовлено відповідні  документи та влаштовано 4 дитини в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в с. Олександрія Рівненського району та 1 дитину -  в Рівненський спеціалізований Будинок дитини.

    Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

25.01 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років.

Підбито підсумки по забезпеченню освоєння коштів субвенції, передбаченої району з обласного бюджету на здійснення заходів з енергозбереження у 2016 році, зокрема, для реалізації проектів по заміні газових котлів на твердопаливні.

Проаналізовано споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за 2016 рік.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації

проведено  перевірку системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику. Проконтрольовано виконання плану підготовки керівного, командно-начальницького складу у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті м. Сарни.

23, 27.01 проведено засідання комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

          Прийнято на державне зберігання документи Сарненського районного центру зайнятості та проведено експертизу цінності прийнятих документів. Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини».

        Виконано 32 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

20.01. спільно з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я району і працівниками управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проаналізовано розподіл лімітів коштів для медикаментозного забезпечення громадян (зубопротезування), віднесених до категорії 1,2,3 потерпілих дітей та дітей інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.

У зв’язку із відкриттям Немовицької дільниці внесено зміни в організацію діяльності КЗ «Сарненський районний ЦПМСД».

23.01.2017 відділом охорони здоров’я райдержадміністрації проведено перевірку організації роботи в новостворених  закладах охорони здоров’я первинної ланки, які розташовані на території Тинненської та Немовицької сільських рад.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації упродовж звітного періоду проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-         перший та другий тури фінального етапу ХІV чемпіонату Сарненського району з волейболу серед команд першої та другої ліг сезону 2016-2017 років;

-         районний турнір з міні-футболу серед чоловіків, присвячений памяті футболістів ФК «Маяк»;

-         турнір з шахів.

 відповідно до річного плану роботи проведено атестацію Сарненського БДМ (з 17 по19 січня) та атестацію Сарненської ДЮСШ (з 24 по 26 січня).  З 26 по 31січня проведено атестаційну експертизу ДНЗ «Веселка»  с. Глушиця.

31 січня в Сарненському будинку дітей та молоді було проведено нараду з керівниками навчальних закладів району.

Відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту та з метою підвищення теоретико-практичного рівня професійної майстерності новопризначених педагогів  з 11 по 21 січня проводилися засідання школи молодого педагога, а саме: філолога, вчителя географії, біології, вчителя іноземної мови.

У січні проведено такі семінари-практикуми:  вчителів фізики (20.01.2017);

 музичних керівників ДНЗ (24.01.2017); вчителів суспільних предметів (25.01.2017);  вчителів біології (26.01.2017).

17.01  відбулося засідання Школи професійної адаптації новопризначених педагогічних кадрів (новопризначені заступники директора з виховної роботи), а 26.01.2017 – засідання для новопризначених заступників з навчально-виховної роботи.

27 січня відбулися урочистості з нагоди підведення підсумків першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».

Відповідно до річного плану роботи проведені масові заходи:

-         І етапу конкурсу-захисту МАН;

-         заочний етап конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів;

-         районні зональні змагання з баскетболу серед учнів.

          Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

08.-15.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін» (Коростська, Кричильська, Ремчицька, Селищенська, Степаньська, Зносицька сільські ради);

19.01. - тематичний вечір до Дня Соборності України «В нашім серці Україна»(бібліотека смт Степань);

26.01 - виставку  до Дня пам’яті Героїв Крут «Подвигу жити вічно» (бібліотека №1 м.Сарни);

27.01 - історичну мандрівку «День народження символу країни» ( день затвердження Державного Прапора країни)(с.Немовичі);

27.01 –  творчу лабораторію за жанрами (народна творчість та етнографія);

30.01 – мітинг пам’яті жертв голокосту (на території комунального закладу «Сарненский історико-етнографічний музей» Сарненської районної ради).

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом січня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1705,4  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610)

 22396,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12085,4 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3252,8   тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 1918,0  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 21557,9 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 30,0 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 147,7 відс., в тому числі районного бюджету – на 104,3 відс..

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшення по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

79 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено допомог на суму 2095,9 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 764,44тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

упродовж січня поточного року сільськогосподарськими підприємствами  Сарненського району вирощено 49 тонн м'яса, що на 13 відс. більше відповідного періоду минулого року, вироблено 269 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на 5 відс. Продуктивність корів зменшилась на 4 відс.  і склала 304 кілограми молока в розрахунку на  одну фуражну корову. Дещо (на 6 відс.) зменшено виробництво курячих яєць, яке за місяць склало 4,2 мільйона штук.

Відділ надавав методичну та практичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснював моніторинг роботи галузі тваринництва.

Станом на 1 лютого 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2731 голова ВРХ, що менше на 5 відс. до відповідного періоду минулого року та на 0,6 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1005 голів, що на 3 відс. менше відповідного періоду минулого року та на 0,5 відс. більше ніж на початок року. Дещо зменшилось (на 8 відс.) проти минулого року поголів’я курей та (на 31 відс.) поголів’я свиней.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               В.Стельмах