Також дивіться новини на facebook.com

ДОВІДКА про додержання норм чинного законодавства на території Зносицької сільської ради та роботу виконавчого комітету Зносицької сільської ради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

  Виконкомом сільської ради  проводиться належна робота у  сфері соціально-правового захисту дітей та профілактики правопорушень і злочинів у дитячому середовищі.

 Робота виконавчого комітету Зносицької сільської ради здійснюється відповідно до затвердженого Регламенту (рішення виконкому сільської ради  від 18.11.2015 № 1).     Щомісячно проводяться засідання виконавчого комітету сільської ради. Усього впродовж 2016 року  проведено 12 засідань виконкому та розглянуто 46  питань (із них 38 питань –  щодо виконання делегованих повноважень). За 5 місяців 2017 року було проведено 5 засідань виконкому на яких розглянуто 17 питань.  По кожному питанню прийняте виконкомом відповідне рішення. Крім того, різноманітні поточні питання вирішувались на щотижневих нарадах з керівниками установ,  підприємств та організацій, розташованих на території ради та на нарадах з працівниками апарату сільської ради.

 Згідно п. 3.2 Регламенту роботи Зносицької сільської ради  практична діяльність виконкому організовується, виходячи із затверджених сільського бюджету, планів і програм економічного і соціального розвитку, оперативних планів роботи з урахуванням поточного моменту і ситуації.

Згідно п. 3.3  Регламенту роботи Зносицької сільської ради перспективний план роботи виконавчого комітету складається на рік, розглядається і затверджується на засіданні виконкому.   Однак, фактично виконкомом розробляються і затверджуються перспективні плани на півріччя.  Так, перспективний план роботи на І півріччя 2017 року затверджений рішенням виконкому № 46 від 21.12.2016. Звітування про виконання планів роботи виконкому не практикується.

Питання щодо розгляду проекту  Програми  соціально-економічного та культурного розвитку Зносицької сільської ради на 2017 рік не було включене до плану роботи виконкому, хоча, відповідно до ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет ради попередньо розглядає    проекти    місцевих    программ соціально-економічного і культурного розвитку,  що вносяться на розгляд відповідної ради.

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку сільський голова систематично звітується перед громадою. Так, про стан виконання Програми за 2016 рік керівник громади звітував на засіданні виконавчого комітету 18 січня 2017 року. Виконавчий комітет сільради своїм рішенням  № 1 від 18.01.2017 звіт голови прийняв до відома, рекомендував сесії сільради обговорити звіт на її засіданні. Також, проаналізувавши роботу виконкому за рік, виконком визначив за необхідне покращити свою роботу зі зверненнями громадян та проводити належну роботу щодо аналізу податків і зборів від платників податків.

 Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» систематично на засіданнях виконкомів про свою роботу звітуються керівники підприємств, установ, організацій, розташованих на підвідомчій території, так у 2016 році заслухано 7 звітів керівників установ.

Виконавчим комітетом приймались відповідні рішення і затверджувались  заходи на виконання розпоряджень  голови райдержадміністрації, районних програм, які перебували під контролем.

У відповідності до вимог чинного законодавства щорічно проводяться громадські  слухання на зборах громадян за місцем проживання. Так, 05 березня 2017 року проведені громадські слухання в с. Зносичі, на яких були обговорені нагальні питання, зокрема сільський голова І. Вакулко звітував про виконання Програми  соціально-економічного розвитку в 2016 році,  розглянуті пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Згідно затвердженого перспективного плану формування територіальних громад Рівненської області, що був підготований відповідно до  Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» з врахуванням забезпечення реальної спроможності місцевого самоврядування, побудови ефективної системи територіальної організації влади, посилення організаційної та фінансової самостійності територіальних громад Зносицька територіальна громада мала б бути в складі Селищенської ОТГ.

Однак, на даний час внесені зміни до перспективного плану формування територіальних громад, зокрема –  створення Немовицької ОТГ у складі населених пунктів Немовицької, Зносицької та Тинненської сільрад. Зносицька сільрада прийняла відповідне рішення за № 137 від 06 червня 2017 року про об’єднання з територіальними громадами сіл Немовичі, Катеринівка, Гута-Перейма, селища Немовичі Немовицької сільської ради та села Тинне Тинненської сільської ради у Немовицьку об’єднану територіальну громаду Сарненського району Рівненської області з центром у селі Немовичі.

Впродовж 2016 року виконком Зносицької сільської ради мав проінформувати райдержадміністрацію про стан виконання на території ради  105 розпоряджень та  доручень  голови райдержадміністрації (впродовж січня-червня 2017 року – 49). Проінформовано вчасно, згідно встановлених термінів  про стан виконання 65  документів,  подані із запізненням – 18,  19 інформації взагалі не подано (впродовж січня-червня 2017 року проінформовано вчасно – 37, 4 – подані із запізненням, 8 інформацій – не подані).

 

Стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

 

Рішенням сесії сільської ради від 23 грудня 2016 року  №108 “Про сільський бюджет на 2017 рік” бюджет Зносицької сільської ради затверджений в сумі 777,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету визначено в сумі 755,2 тис.грн., з них: власні доходи – 578,0 тис.грн. (76,5 відс.), інші субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури – 177,2 тис.грн. (23,5 відс.) та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 22,5 тис.гривень. Рішеннями сесії «Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік»  від 18 квітня 2017 року № 127 та від 24 квітня 2017 року №132, внесено зміни до доходів загального фонду сільського бюджету на суму 48,8 тис.грн., за рахунок власних доходів на 30,0 тис.грн. та іншої субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури на 18,8 тис.гривень.

 

За січень - травень 2017 року виконання бюджету по власних доходах загального фонду Зносицької сільської ради становить 88,9 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані на звітний період 209,1 тис.грн. фактично надійшло 185,8 тис.грн., або недоотримано 23,3 тис.гривень.

Виконання  річного  обсягу сільського бюджету по власних доходах загального фонду станом на 01.06.2017 року становить 30,6 відсотки.

До відповідного періоду минулого року в цілому надходження збільшились на 30,4 відс., або 43,3 тис.гривень. Ріст відбувся по таких  податках як:

-         єдиний податок – 37,1 тис.грн.;

-         рентна плата за користування лісовими ресурсами – 12,8 тис.грн.;

-         податок на майно – 2,3 тис.грн;

-         плата за надання адміністративних послуг – 1,1 тис.грн.;

-         адміністративні штрафи – 0,4 тис.гривень.

            Зменшились надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 8,9 тис.грн. та інших надходженнях на 1,5 тис.гривень.

 

 Виконання дохідної частини бюджету сільської ради по власних доходах забезпечено по 4 з 6 затверджених з урахуванням змін на звітний період джерел надходжень, зокрема по:

·        податку на майно                                             - 15,1 тис.грн., або 123,8 відс.;

          в т.ч - податку на нерухоме майно

       відмінне від земельної ділянки          - 1,2 тис.грн.; 

     - платі за землю                                      - 13,9 тис.грн., або 113,9 відс.;

·        єдиному податку                                              - 62,3 тис.грн., або 122,2 відс.;

·        інших надходженнях                                         - 3,0 тис.грн., або 100,0 відс.;

·        платі за надання інших адмінпослуг         - 1,6 тис.грн., або 228,6 відсотки.

 

         Не забезпечено виконання по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - надійшло 32,9 тис.грн., що на 8,6 тис.грн.,менше плану або 79,3 відс. виконання та рентній платі за користування лісовими ресурсами  - надійшло 70,5 тис.грн. ( - 30,2 тис.грн., або 70,0 відс.).                 

 Надійшов також податок, надходження по якому в бюджеті сільської ради не затверджувалися, а саме адміністративні штрафи у сумі 0,4 тис.гривень.

За січень-травень поточного року з районного бюджету до бюджету ради надійшло іншої субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури в сумі 90,1 тис.грн., або 97,3 відс. до плану звітного періоду.

 

Обсяг затверджених видатків по загальному фонду сільського бюджету на 2017 рік становить 755,2 тис. грн., який протягом січня - травня поточного року було збільшено на 187,8 тис. грн. за рахунок:

       спрямування вільного залишку коштів на 139,0 тис. грн., з них на:

-                           утримання апарату управління – 99,4 тис. грн.;

-                           виконання програм місцевого значення – 10,0 тис. грн;

-                           утримання будинку культури – 24,6 тис. грн.;

-               надання іншої субвенції Тинненському сільському бюджету на утримання місцевої пожежної охорони – 5,0 тис. грн.;    

       перевиконання власних доходів в сумі 30,0 тис. грн., з них:

-                           на виконання програм місцевого значення – 30,0 тис. грн.;

        іншої субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів  та закладів культури 18,8 тис. грн.

         За січень–травень 2017 року касові видатки по Зносицькій сільській раді склали 410,4 тис. грн., кошти, що надходили до сільського бюджету, першочергово направлялись на фінансування захищених статей видатків, а саме: на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ (КЕКВ 2111+2120), яка на протязі звітного періоду виплачувалась щомісячно і в повному обсязі – 308,9 тис. грн.  або 95,6 відс. до уточненого плану на звітний період,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 31,1 тис. грн.  або 92,3 відс.,  на виплату грошової допомоги населенню – 8,4 тис. грн. або 60,0 відс., на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 5,0 тис. грн., або 100 відс.  В цілому на захищені статті видатків спрямовано 353,4 тис. грн.  або 86,1 відс. від загального обсягу видатків проведених за звітний період.

 
«Державне управління»

Штатна чисельність апарату управління Зносицької сільської ради на 2017 рік затверджена в кількості 7,0 шт.од.

На утримання апарату управління сільської ради уточнені призначення на 2017 рік по загальному фонду сільського бюджету становлять 575,7 тис. грн. Касові видатки за 5 місяців були проведені в сумі 212,1 тис. грн. або 92,2 відс. до уточнених планових  асигнувань звітного періоду, з них видатки на оплату праці склали 194,9 тис. грн. або  94,4 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,0 тис. грн. або 62,5 відс., інші поточні видатки – 16,2 тис. грн. або 73,6 відс. Із загального обсягу видатків сільського бюджету, проведених в звітному періоді, 92,4 відс. становили видатки по захищених статтях.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 4609 грн.

 
 «Освіта»

На території Зносицької сільської ради функціонує один ДНЗ з двома групами короткотривалого перебування дітей в ДНЗ з метою підготовки їх до школи з загальною їх кількістю 39 та штатною чисельністю працівників – 1,0 шт.од.

За рахунок іншої субвенції з районного бюджету з метою підготовки дітей до школи затверджений річний обсяг видатків з урахуванням змін в сумі 56,5 тис. грн., в тому числі на січень–травень 2017 року – 29,2 тис. грн. Касові видатки за звітний період на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 27,4 тис. грн. або 93,8 відс. до уточнених планових асигнувань звітного періоду.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 4014 грн.

        
«Культура»

На території Зносицької сільської ради функціонує один будинок культури з штатною чисельністю працюючих 5,75 шт.од. (в т. ч. 3 шт. од. на опалювальний період).

В сільському бюджеті на 2017 рік затверджені видатки з урахуванням змін на утримання закладів культури в сумі 188,8 тис. грн., з них: за рахунок іншої субвенції з районного бюджету – 139,5 тис. грн., за рахунок власних коштів – 49,3 тис. грн., в тому числі на січень–травень 2017 року – 114,6 тис. грн.  Видатки на оплату праці були проведені в сумі 86,6 тис. грн. або 99,0 відс. до уточнених планових асигнуань звітного періоду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26,9 тис. грн. або 99,3 відс. до уточнених асигнувань звітного періоду.

В цілому на захищені статті видатків по установах культури спрямовано 113,5 тис. грн., що становить 100 відс. від загального обсягу видатків проведених за звітний період.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 3593 грн.

 

«Місцеві програми»

На виконання програм місцевого значення в бюджеті сільської ради на 2017 рік з урахуванням внесених змін затверджені видатки в сумі 117,0 тис. грн., а саме на:

- програму боротьби із захворюванням на вірусний гепатит – 2,0 тис. грн.;

- програму соціального захисту населення – 18,0 тис. грн.;

- програму благоустрою населеного пункту – 72,0 тис. грн.;

- програму розвитку фізичної культури і спорту – 21,0 тис. грн.;

- програма «Ліси Сарненщини» - 4,0 тис. грн.;

Касові видатки протягом звітного періоду  на реалізацію програм склали 52,4 тис. грн. або 84,5 відс. до уточнених планових показників звітного періоду.

Крім того в сільському бюджеті затверджена інша субвенція Тинненському сільському бюджету на утримання місцевої пожежної охорони в сумі 5,0 тис. грн., яка профінансована в повному обсязі.

Станом на 01.06.2017 р. по загальному фонду сільського бюджету відсутня будь-яка кредиторська заборгованість.

 

«Спеціальний фонд сільського бюджету»

За звітний період за рахунок надходжень та залишку коштів спеціального фонду сільського бюджету  були проведені видатки по платі за послуги бюджетних установ в сумі 7,0 тис. грн.

Станом на 01.05.2017  по спеціальному фонду сільського бюджету відсутня будь-яка кредиторська заборгованість.

 
                                              
 
 

Стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження в галузі житлово-комунального господарства,

побутового, торгівельного обслуговування, громадського

харчування, транспорту і зв'язку
 
Галузь житлово-комунального господарства

На території Зносицької сільської ради є такі об’єкти житлово-комунального господарства: 5 арт.свердловин (5 – СГПП «Маяк»).

Підприємство з обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства не створювалось.

Теплопостачання по всіх будинках влаштоване індивідуальне.

Водопостачання населення ради здійснюється за рахунок власних індивідуальних колонок.

На території ради розміщено кладовище, упорядкуванням та утриманням якого займається виконавчий комітет ради.

В 2010 році за кошти районного бюджету на раду закуплено 5 контейнерів для збору твердих побутових відходів, які використовуються за призначенням. За межами с.Зносичі розміщено паспортизоване сміттєзвалище площею 1,0 га. Вивіз твердих побутових відходів на території ради здійснюється власними силами.      

Відповідно до п.1² ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Зносицькою сільською радою розроблені та затверджені правила благоустрою територій населених пунктів (рішення від 05.03.2012 №134). Поруч з тим, виконавчим комітетом сільської ради не в повному обсязі забезпечено виконання п. 2 вищезазначеної статті Закону, а саме щодо затвердження схем санітарного очищення населених пунктів
та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів. Схема санітарного очищення є застарілою (рішення від 05.03.2012 №134), не відповідає вимогам чинного законодавства, що є прямим порушенням вимог Закону «Про благоустрій населених пунктів».

Протягом 2012-2016 років з сільського природоохоронного фонду було використано 1,020 тис.грн., а саме у 2014 році на науково-дослідні роботи по обстеженню сільськогосподарських земель, з метою визначення показників родючості. На рахунку станом на 30.05.2017 накопичено 6,389 тис.грн.

 

Галузь побутового, торгівельного обслуговування,

 громадського харчування

На території Зносицької сільської ради функціонують 11 закладів торгівельного обслуговування населення, в тому числі: 7 магазинів по реалізації продовольчих і не продовольчих груп товарів, три торгових павільйони і кафе-бар «Забава».

        Протягом звітного періоду на території сільської ради було відкрито два заклади торгівельного обслуговування населення - магазин «Рідний край» та  спеціалізований магазин по реалізації насіння овочевих культур та засобів захисту рослин «Сад та город».

Відповідно до розподілу обов’язків членів виконкому питання щодо повноважень у галузі торговельного та побутового обслуговування населення покладені на  спеціаліста – землевпорядника Мельник Г.В.

         На засіданнях виконавчого комітету Зносицької сільської ради протягом звітного періоду стан торговельного та побутового обслуговування  населення було розглянуто в червні 2016 року (рішення виконкому від  15.06.2016 № 19) і  в квітні 2017 року (рішення  виконкому від 19.04.2017 № 14).

Режим роботи  закладів торгівельного обслуговування населення узгоджені з суб’єктом господарської діяльності в зручний для населення час та затверджені рішенням виконавчого комітету.

При огляді закладів торгівлі та ресторанного господарства на території Зносицької ради виявлені такі  недоліки:

-                            в торговому павільйоні «Линка»( ПП Линка К.М.) на неналежному рівні знаходився санітарний стан торгового закладу, продавець не оформлений згідно трудового законодавства ;

-                            в магазині «Пролісок» (ПП Бартош В.Б.) відсутня вивіска торгового закладу та режим роботи;

-                            в магазині «Все для дому» (ПП Ковпак В.В) відсутня вивіска закладу.

                   На території сільської ради заклади побутового обслуговування населення відсутні.

 
 
Галузь транспорту і зв'язку
 

Автобусний маршрут  загального користування № 1615 Сарни-Тинне ч/з Немовичі,Зносичі 9 оборотних рейсів обслуговує перевізник Пупко В.М.

На приміському  маршруті  облаштовано 6 автобусних зупинок, з яких 3 знаходяться на балансі УкрАвтодору, 3 – на балансі сільської ради.

ДОРОГИ.
На утриманні й обслуговуванні сільської ради  перебуває 22,5 км доріг.

З метою утримання доріг у відповідності до вимог Правил дорожнього руху за спонсорські кошти було облаштовано 200 м бордюрів та тротуарів у центрі села. Використано 22,5 тис. грн спонсорських коштів для грейдерування та ямкового ремонту доріг комунальної власності.

 

 Стаття 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

у галузі будівництва.
 

На території ради в основному ведеться будівництво приватних житлових будинків садибного типу, здано в експлуатацію нових 27 будинків.

Генеральний план с Зносичі розроблений у 1996 році, новий генеральний план знаходиться у стадії розроблення. План зонування с Зносичі розроблений у 2013 році.

Спори з питань містобудування розглядаються  на засіданні виконкому Зносицької сільської ради.

 
 
Стаття 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження у сфері освіти, охорони здоровя, культури і спорту

 
Сфера освіти.

Зносицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сарненської районної ради Рівненської області

Директор: Власюк Марія Степанівна

Педагогічний стаж: 19 років
На посаді директора: 7 років
 

Кількість учнів 2016-2017 навчальний рік: 440 учнів

Кількість обслуговуючого персоналу: 13 працівників
Кількість педагогічних працівників: 48 педагогів
 

Зносицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області функціонує  в нетиповому приміщенні.

Навчальний заклад заснований в 1896 році. З 1914 року по 1929 роки будується приміщення початкової школи, яка в 1941 році була реорганізована в семирічку, а в 1949 році – у восьмирічну школу. У 1967 році надано статус середньої школи, а в 1993 році – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

У 1914 році будувалося приміщення початкової школи.

У 1967 році добудовано ще приміщення для учнів середньої та старшої ланки. У 1976 побудовано спортивний зал. З 1993 року орендується приміщення дитячого садочка СГПП «Маяк». У 2004 році добудовано новий корпус школи.

Всі приміщення школи відповідають державним санітарним нормам. Територія школи огороджена, озеленена, на території школи розміщений обладнаний спортивний майданчик. Є стадіон. Всього у школі 20 класних кімнат, комбінована майстерня, спортивна зала, музейна кімната.

Адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом напрацьована певна система роботи щодо реалізації освітніх завдань через усі структурні ланки організації методичної, навчально-виховної роботи.

Участь у  районному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості взяли  13 педагогічних працівників, призові місця здобули 4 вчителі.

Педагогічні працівники брали участь у районних заходах, демонстрували майстер – класи.

Вчитель початкових класів Дорошко С. В. взяла участь у районному конкурсі «Учитель року – 2017», де виборола ІІІ місце.

Доробки учителів школи надруковано у фахових виданнях:

-   вчитель української мови та літератури Вакулко С. Д., журнал «Українська мова та література в школі» (двічі);

-   вчитель образотворчого мистецтва Панасюк Л. О., журнал «Образотворче мистецтво в школі».

-   вчитель зарубіжної літератури Білотіл Н.М., журнал «Світова література в школі»

Учні Зносицької ЗОШ І-ІІІ ступенів беруть участь у олімпіадах.; конкурсі-захисті наукових робіт МАН, різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях районного, обласного та всеукраїнського рівнів. У II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь 39 учнів закладу, з них 13 стали переможцями та призерами. Учасниками І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН були 4 учні закладу, які посіли 4 призових місця. У районному етапі конкурсу з української мови імені П.Яцика брали участь 10 учнів закладу. Із 7 учасників районного етапу мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка 2 стали призерами.

Учні закладу - активні учасники та постійні переможці і призери інтелектуальних конкурсів: Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова», Міжнародний історичний конкурс «Лелека», Всеукраїнської гри з англійської мови «Puzzle».

         Покращено матеріально-технічну базу школи, в тому числі бюджетні кошти використано таким чином:

1. Побудована блочно-модульна котельня.
2. Лавочки на подвір’ї (5 лавок).
3. Заміна верхів парт у 4 навчальних кабінетах(60 парт).

У комунальній власності Зносицької сільської ради знаходиться дошкільний навчальний заклад «Росинка» с. Зносичі з короткотривалим 3-х годинним режимом роботи, в якому функціонує 2 групи, де навчається і виховується 40 дітей  п’ятирічного віку. Заклад знаходиться в орендованому приміщені Зносицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Всього на території с. Зносичі проживає 250 дітей віком від 0 до 6 років включно.

Освітню діяльність здійснює два  вихователі: Тищук Галина Дем’янівна, яка має середню спеціальну педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи 23 років; Котисько Наталія Володимирівна, яка має середню спеціальну педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи 11 років.

 
Сфера охорони здоров’я
 
 
ФАП с.Зносичі

Приміщення ФАПу розташоне в пристосованому приміщення, загальна проща 95,6 кв.м. Фельдшерсько-акушерський пункт с.Зносичі складається з кабінетів прийому пацієнтів, процедурного, оглядового, кабінету щеплень, фізіотерапевтичного. Вивіска та графік роботи наявний та відповідає стандартам. Опалення –  газове та пічне. Наявна каналізація

У 2015 року заклад пройшов акредитацію.

На ФАПі працюють завідувач Панасюк Людмила Олександрівна(стаж роботи 20 років, на посаді завідувача з 2004 року), сестра медична та молодша медична сестра(санітарка-прибиральниця).

Заклад обслуговує с. Зносичі чисельністю 2336 чол., в.ч. дітей до 17р.- 718, дітей першого року життя - 37. Спостереження налагоджено згідно вимог, діти оглядаються фельдшером закладу та лікарем амбулаторії ЗПСМ с. Тинне. На обліку 21 вагітних, за вагітними ведеться спостереження фельдшером та лікарем-гінекологом КЗ «Сарненська ЦРЛ». Онкопрофоглядами охоплено 217 жінок.

Наявні постійні списки, та списки осіб, які не проходили флюорографічне обстеження на протязі двох років. За 5 міс. 2017 року флюрографічним обстеженням охоплено 340 чол., що становить 20,4% від загальної кількості (по плану 1669 чол.).

Амбулаторний прийом за 5 міс. 2017 р. складає 4600 чол., відвідувань на дому – 1100 чол.

Відповідно до реалізації субпроекту Світового банку «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненські області на період з 2015 по 2020 роки» запланована реконструкція ФАПу с.Зносичі в амбулаторію загальної практики сімейної медицини Зносицької дільниці. Затверджений план-складання кошторису в УОЗ Рівненської ОДА оголошено тендер на визначення виконавця запланованих ремонтних  робіт.

Пропозиції щодо покращення профілактики туберкульозу рекомендовано проведення постановки реакції Манту. Потреба в туберкуліні на 2017 рік складає 20240 грн.( 920 доз).

 

Заклади охорони здоров’я первинного рівня  за 5 міс. 2017 року забезпечені медикаментами на невідкладну допомогу в розрахунку 1,42 грн. на одного жителя (у 2016 році – 0,82 грн.).

 
 

Ветеринарне обслуговування сільськогосподарських тварин та птиці

 

В особистих підсобних господарствах громадян, які проживають на території Зносицької сільської ради утримується таке поголів’я домашніх тварин:

Назва населеного пункту

ВРХ

в т.ч. корови

свині
коні
птиця
собаки
с.Зносичі
536
412
842
110
8722
290
           

За 2016 рік проведено дослідження 256 голів корів на лейкоз,та виділено 4 РІД позитивні тварини.

В поточному році ветеринарною службою проведено:

- щеплення птиці проти хвороби Ньюкасла в кількості 5400 голів;

щеплення собак проти сказу 270 гол .

Щеплення та діагностичні дослідження проводилися відповідно до наявності вакцин та діагностики.

         На території ради проідентифіковано  80 % наявного поголів’я ВРХ.

 
 
Сфера культури
 

Всю культурологічну, просвітницьку, інформаційну діяльність працівники Будинку культури Зносицької сільської ради здійснюють згідно з річним планом роботи.

Основну діяльність здійснюють спеціалісти:

- Тимощук Катерина Єфремівна – директор будинку культури, освіта середня спеціальна;

- Жук Тетяна Іванівна - художній керівник будинку, освіта н/вища;

- Никончук Валентина Йосипівна – керівник народного аматорського фольклорно-автентичного колективу «Червона калина», освіта середня спеціальна;

- Дорошко Олена Володимирівна – завідувач публічною бібліотекою, освіта середня спеціальна (тимчасово на час декретної відпустки).

Основними напрямками діяльності будинку культури є відродження, збереження та розвиток народної аматорської творчості, проведення змістовних культурно-масових заходів, розвиток спортивно-оздоровчої діяльності.

В клубній установі сільської ради працює 5 гуртків художньої самодіяльності, 1 любительське об’єднання «Берегиня», спортивно-оздоровча секція в яких займаються більше  120 учасників.

З початку року клубними установами проведено більш як 80 культурно-масових заходів: новорічні програми, молодіжні розважально-ігрові заходи, концерти, свято села, народознавчі свята, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, воїнів АТО, УПА, Героїв Небесної Сотні, ветеранів ІІ Світової війни, конкурси малюнку, виставки, тематичні вечори дозвілля, вечори пам’яті, фотовиставки. Любительським об’єднаням “Берегиня» проводяться родинні, фольклорні свята,  вечорниці, вечори-зустрічі, виставки народних умільців. Творчі аматорські колективи та окремі виконавці приймають активну участь у районних фестивалях, оглядах, конкурсах, а саме 19 травня 2017 р. – районний огляд-конкурс хореографічного мистецтва «Містерія танцю»; 25 квітня - районний огляд конкурс читців – декламаторів «Гумористичне намисто» присвячений пам’яті письменника-гумориста Леоніда Куліша-Зіньківа;  27 березня в обісті учасниці народного аматорського фольклорно-автентичного колективу «Червона калина» Юхимії Самойлюк телеканал РТБ відзняв відеосюжет програми «Азбука смаку».

Спеціалісти закладу культури створюють умови для проведення змістовного дозвілля населення, розвитку аматорської творчості, професійно організовують культурно-масові заходи та роботу дозвіллєвих угрупувань.

Основним джерелом надходжень платних послуг на спецрахунок клубного закладу є проведення вечорів відпочинку. З початку року на спецрахунок клубного закладу надійшло 12,022 тис. грн.. Кошти використовуються на проведення культурно-масових заходів, ремонт, приміщення, покращення матеріально-технічної бази. У квітні проведено поточний ремонт, на який використано 800 гривень.

Книгозбірня щороку обслуговує майже 600 користувачів. Бібліотечний фонд налічує 9547 тис. прим. книг, який відображено в алфавітному каталозі, ведеться систематична картотека статей, краєзнавча картотека. Фонд розставлено згідно таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Формування документально-інформаційних ресурсів бібліотеки реалізується у відповідності з завданнями бібліотеки та запитами користувачів. З початку 2017 року до бібліотеки надійшло 30 прим.  видань. Нажаль це є недостатньо для якісного задоволення читацьких інтересів.

Вагомим доповненням є періодичні видання. Бібліотека отримує 9 назв періодичних видань,. Це «Сарненські новини», «Голос України», «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», «Малятко», «Пізнайко» та ін.

В бібліотеці діє центр регіональної інформації, де представлені папки – досьє на різні теми: «Розпорядження голови райдержадміністрації», «Пенсійне забезпечення», «Освіта», «Культура», «Чорнобиль», «Пільги» та ін.

На особливу увагу заслуговує оформлення дитячого куточка в бібліотеці. Там зібрано, силами бібліотеки, іграшки, ігрові матеріали, малюнки. Діти із задоволенням проводять свій вільний час у бібліотеці разом з книгою та іграшками.

На інформаційному стенді бібліотеки розміщено графіки прийому громадян працівниками районної ради, районної державної адміністрації,  депутатами районної та сільської рад, інформація про надання бібліотечних послуг та інша важлива для місцевих жителів інформація.

Працівники книгозбірні проводять відповідну роботу по пропаганді та збереженню народних обрядів та звичаїв. В бібліотеці оформлені книжкові виставки та тематичні полички на теми: «З народного джерела», «Літературний календар», «Село моє, ти частка України», «Цвіти мій краю, Поліська сторона».

Бібліотека удосконалює роботу спрямовану на обслуговування людей з обмеженими можливостями. Постійно пропагується інформаційний бюлетень «Інва.net», надається інформація для інвалідів. Оформлено тематичну поличку «Повір у себе».  Декілька читачів обслуговуються на дому.

Щороку бібліотека с.Зносичі приймає участь в районному конкурсі «Найкращий читач України». Цей рік теж не став винятком. За результатами конкурсу,серед читачів категорії 7 клас,диплом переможця отримала – Віталіна Вєтрова с. Зносичі, з книгою І. Мацько «Перехідний вік моєї мами». та прийняла участь у ІІІ-му етапі конкурсу під час Всеукраїнського тижня дитячого читання, що проходив в Рівненській обласній бібліотеці для дітей, де отримала почесну грамоту та заохочувальний приз.

У бібліотеці є принтер та ноутбук (кошти спонсорів). В даний час бібліотекар займається збором матеріалів для поповнення веб-сторінки Зносицької публічної бібліотеки.

В бібліотеці зроблено поточний ремонт. Опалюється бібліотека централізовано від будинку культури.

 
 
Молодіжна політика
 

Матеріали, що стосуються соціально-правового захисту дітей систематизовані та оформлені в окремі папки: «Нормативно-правова база»,  «Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах», «Взаємодія зі службою у справах дітей Сарненської РДА», «Листування з установами та організаціями, які знаходяться на території сільської ради по питаннях, що стосуються неповнолітніх». Окрім цього, відповідальним спеціалістом сільської ради, ведеться банк даних дітей, які зазнали насильства, журнал реєстрації актів обстеження, графік обстеження умов утримання та виховання дітей та графік відвідування сімей, де виховуються неповнолітні діти, які опинились у складних життєвих обставинах.

На території  Зносицької сільської ради проживає 693 дитини віком до 18 років (станом на 13.06.2017), з них – 37 дітей першого року життя. Діти незахищених категорій перебувають під медичним наглядом працівників фельдшерсько-акушерського пункту. Патронажними медсестрами постійно здійснюється огляд дітей до року за їх місцем проживання. 

Дітей, схильних до жебракування, бродяжництва, вчинення правопорушень, вживання наркотичних чи психотропних речовин на території ради не має, даний облік  не ведеться.

На підвідомчій території проживає 112 багатодітних сімей, у яких виховується 430 дітей.

На території ради проживає 5 дітей, які навчаються  у інтернатних закладах за направленням ОПМПК. В серпні-вересні кожного року відповідальним спеціалістом сільської ради проводиться обстеження їх сімей, з метою з`ясування рівня забезпеченості та підготовки дітей до навчання.

На території Зносицької сільської ради проживає 1 неблагополучна родина, у якій виховується 3 дитини. З даною сім'єю проводиться постійна робота з метою контролю умов проживання, виховання та догляду дітей.

Зі слів працівників сільської ради постійно проводиться профілактична робота з дітьми, які схильні до вчинення правопорушень (бесіди в школах, при потребі проводяться бесіди з батьками).

Також на території ради діє  громадське формування з охорони громадського порядку «Районна варта», до складу якої входить 19 учасників. Дане формування діє задля посилення безпеки в місцях масового відпочинку дітей та профілактики проявів девіантної поведінки серед неповнолітніх, тому на підвідомчій території проводяться рейди по місцях дозвілля дітей згідно з графіком.

При виконавчому комітеті сільської ради діє адміністративна комісія, Упродовж 2016-2017 років, питання, які стосуються дітей на ній не розглядались. До адміністративної відповідальності, за невиконання  батьківських  обов`язків,  було притягнуто одну мешканку ради (рішення виконкому № 20 від 15.06.2016 р.).

На території Зносицької сільської ради станом на 13.06.2017 проживає                     1 дитина, позбавлена батьківського піклування. Обстеження умов проживання та виховання дитини, позбавленої батьківського піклування здійснюється періодично. Дитина проживає в сім’ї опікуна (бабусі) в належних житлово – побутових та санітарно – гігієнічних умовах. Особова справа дитини укомплектована належним чином.

На засіданнях виконкому Зносицької сільської ради розглядаються заходи на виконання Указів Президента України, розпорядження голів обласної та районної адміністрації щодо роботи з неповнолітніми, сім'ями, в яких виховуються діти, щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються відповідні рішення.

На виконання розпорядження голови Сарненської РДА № 391 від             27.10.2016 р. «Про стан соціально-правового захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей Сарненської райдержадміністрації», виконком Зносицької сільської ради повідомляє, що на підвідомчій території проводиться відповідна робота спрямована на збереження виховної функції сім`ї, раннє виявлення сімей з низьким виховним потенціалом, на базі навчальних закладів впроваджуються нові виховні системи.

На виконання розпорядження голови Сарненської РДА № 41 від              03.02.2012 р. «Про план районних заходів щодо виконання  Указу Президента України від 16.12.2011 р. №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», на території Зносицької сільської ради ведеться облік сімей, що опинились у складних життєвих обставинах та щоквартально проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання та утримання дітей, що проживають у таких сім`ях, періодично відвідується дитина позбавлена батьківського піклування та сім`ї, діти з яких навчаються у інтернатних закладах. Також, у Зносицькій ЗОШ І-ІІІ ст. ведеться відповідна інформаційно-просвітницька робота щодо правової освіти дітей, популяризації здорового способу життя та профілактики насильства у дитячому середовищі.

Виконавчим комітетом Зносицької сільської ради не приймалися рішення, що суперечать інтересам дітей.

Позитивним напрацюванням виконавчого комітету Зносицької сільської ради є створення сприятливих умов щодо урізноманітнення дозвілля дітей та занять спортом.  Місцями для відпочинку неповнолітніх є БК с. Зносичі, ПШБ, спортивний майданчик, стадіон, ДЮСШ. Також, на території ради, згідно затвердженої програми на літній період, кожні вихідні дні та в період свят проводяться різноманітні мистецькі, культурно-розважальні та спортивні заходи. Під час літніх канікул, на базі місцевого СГПП «Маяк» функціонує табір праці та відпочинку, де бажаючі неповнолітні можуть взяти участь у збиранні врожаю.

 

Стаття 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження у сфері соціального захисту населення.

 

До складу сільської ради входить 1 населений пункт: село Зносичі, де налічується 617 дворів.

Загальна територія ради становить 6112,9 га.

На території ради проживає  2396 чоловік , в т.ч. 625 пенсіонерів, із них:

11 – учасників бойових дій;

2 – сім’ї загиблих та померлих військовослужбовців;

25 - учасників війни;

1 – інвалідів війни та армії;

20– одиноких непрацездатних громадян;

8- учасників АТО.

 Робота виконавчого комітету сільської ради направлена на соціальний захист населення. Питання соціального захисту населення розглядались на засіданнях  виконкомів ради: упродовж 2016 року – 4 рази, упродовж 2017 року – 2 рази.

Рішенням № 15 від 18.05.2017 року було затверджено комплексні заходи виконкому Зносицької сільської ради по роботі з дітьми на період літніх канікул на 2017 рік.

Згідно комплексних заходів було затверджено:

-         план заходів щодо відзначення Дня захисту дітей 01.06.2017р.

-         затвердити графіки здійснення профілактичних заходів (рейдів, чергувань) в місцях масового відпочинку дітей та молоді під час літніх канікул 2017 року

      

Під опікою та піклуванням перебуває 2 дитини.

Обслуговуванням одиноких громадян  займаються 2 соціальних робітники, які обслуговують 20 одиноких непрацездатних громадян і виконують роботи передбачені договором, а саме: прибирання приміщення, генеральне прибирання (побілка, фарбування), різання, рубання, складання дров, закупка продуктів харчування, медикаментів, забезпечення паливом та ін.

Станом на 31.05.2017 року із районного Фонду «Допомога» отримали грошову допомогу 9 мешканців сільської ради на суму 6400,00 грн.,  у 2016 році - 30 чол. на суму 16600,00грн.

         Виплачено компенсацію на тверде паливо та скраплений газ пільговій категорії громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 2016 році 222 особам на суму 228733,56 грн., у 2017 році - 147 особам на суму 131882,00 грн.

На компенсацію за щорічну відпустку працівникам, які працюють на території радіоактивного забруднення, у зоні гарантованого добровільного відселення у 2016 році було виплачено 8813,34 грн. 8 чоловікам, а в 2017 році таку компенсацію отримала 1 людина на суму 633,16 грн.

Компенсацію сім’ям з дітьми, які не харчувалися в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не харчувалися в навчальних закладах у 2016 році отримали 438 дітей на суму 214166,56 грн., за 2017 рік – 440 дітей на суму 197430,83 грн.

У 2016 році забезпечено протезно-ортопедичними виробами 2 особи, за поточний рік 3 особи отримали зазначені вироби.

2 учасникам АТО було виділено земельні ділянки по 0,25 га (рішення виконкому № 39 від 12.02.2016 року та № 43 від 30.03.2016 року).

Для надання консультативно – правової допомоги при сільській раді  працює  соціальний працівник, яка упродовж  2016 року прийняла 1275 громадян з різних питань. Надано консультацій  – 907, видано 528 повідомлень про прийняті рішення районних комісій при управлінні праці та соціального захисту населення про призначення різних видів допомог, субсидій та пільг. За 5 місяців поточного року  прийнято 616 громадян  з різних питань, надано консультацій 367, видано 178 повідомлень .

В приміщенні сільської ради оформлено інформаційні стенди з питань призначення різних видів допомог, субсидій, пенсій, компенсацій та надання пільг.

На території сільської ради функціонують Зносицька сільська рада, Зносицька ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ «Росинка», СГПП «Маяк». В усіх установах укладені колективні договори. Заборгованості по заробітній платі працівникам підприємств, установ немає.

Адміністрація сільської ради  була облаштована пандусом для безперешкодного доступу інвалідів, але без дотримання вимог будівельних норм. На сьогоднішній день доступ до пандусу перегороджений, що вкрай обмежує доступ людям з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом січня-травня 2017 року в районному центрі зайнятості з метою пошуку роботи перебували 118 жителів  Зносицької сільської ради, з них в статусі зареєстрованого безробітного 72 особи. Упродовж відповідного періоду 2016 року 79 жителів Зносич перебували на обліку в районній службі зайнятості, з них 45 – в статусі зареєстрованого безробітного.

Особи, які зверталися за пошуком роботи, були звільнені з СПП «Маяк», від фізичних осіб-підприємців, лісогосподарських та інших підприємств району, значна частина громадян працювала  на сільськогосподарських, торгівельних та будівельних підприємствах в інших регіонах України.

В 2016 році перебував на обліку як безробітний демобілізований учасник АТО Петрик Володимир Петрович, який був працевлаштований на контрактну службу в ЗСУ в цьому ж році.

Станом на 01.06.2017 року чисельність безробітних села Зносичі збільшилась майже вдвічі в порівнянні з минулим роком і складає 43 особи. За соціальними групами – це :

- службовці –  7 чол. ;

- робітники – 24 чол.;

- особи, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки – 12 чол.

Із загальної кількості:

- жінки – 30 осіб ( 70% від загальної чисельності);

- молодь у віці до 35 років – 11 осіб (25,6% від загальної чисельності);

- особи, що потребують соціального захисту – 13 осіб (30,2% від загальної чисельності).

Значна частина жителів Зносицької сільської ради, які шукають роботу, жіночої статі та старшого віку, тому для пришвидшення їх працевлаштування необхідно створювати робочі місця за місцем їх перебування.

Між Центром та Зносицькою сільською  радою, нажаль, починаючи з 2013 року не укладались угоди про проведення громадських робіт.

 

Стаття 36  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

повноваження у галузі оборонної та мобілізаційної роботи.

 

Військовий облік на території Зносицької сільської ради організований у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та інших законодавчих та керівних документів. Належний контроль за веденням військово-облікової роботи не здійснюється, не подаються до районного військкомату своєчасно відомості про зміни облікових даних військовозобов’язаних та призовників. Не проводиться на належному рівні виконавчим комітетом  обліково-призивна робота. Не виконане і  планове завдання щодо організації роботи по відбору кандидатів на військову службу за контрактом – жодної особи не напралено (згідно плану було 2 особи).

 
 

Стаття 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

 

Виконкомом Зносицької сільської ради проводиться відповідна робота по забезпеченню виконання ст. 38 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, а саме:

Затверджено графіки особистого прийому громадян працівниками сільської ради. Секретарю сільської ради доручено вести діловодство по зверненнях громадян. Заяви, скарги, пропозиції громадян реєструються у відповідному журналі. Розроблено і затверджено інструкцію з діловодства (розпорядження сільського голови від 25.03.2016 № 10, погоджена засіданням ЕК архівного відділу Сарненської РДА від 15.04.2016 року № 16).

Сільським головою посилено відомчий контроль за дотриманням вимог Закону України ”Про звернення громадян”. Виконкомом сільської ради щоквартально заслуховується інформація секретаря сільської ради щодо забезпечення виконання Закону України ”Про звернення громадян”, інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Зносицької сільської ради. Приймаються відповідні рішення.

За звітний період надійшло 309 звернень громадян, в тому числі 94 – письмових. Всі вони вирішились позитивно. Видано 4399 різних за змістом довідок.

При виконкомі сільської ради працює адміністративна комісія. Рішенням виконавчого комітету від 29.02.2016 року № 13 внесено зміни в склад комісії. За звітний період 2016-2017 року адмінкомісією розглянуто 5 адміністративних справ в т.ч. 3 по статті 183 (завідомо неправдивий виклик поліції) та 2 по статті 182 ч.1 (порушення тиші).

Розпорядженням сільського голови № 16 від 29.04.2014 року відповідальним у сфері поводження з відходами призначено спеціаліста – землевпорядника сільської ради.

За звітний період вчинено 146 нотаріальних дій, в тому числі: посвідчення заповітів – 29 та 117 – доручення. Зареєстровано народження 40 дітей, 45 смертей громадян, 19 – шлюбів.

Відповідно до розпорядження сільського голови, Кичан Олександр Іванович – секретар сільської ради, призначений відповідальною особою за облік, зберігання та витрачення бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні.

Номенклатура справ на 2017 рік  наявна, погоджена на засіданні експертно-перевірної комісії  Держархіву  Рівненської області (протокол №5 від 24.05.2016 року). Документація ведеться відповідно до номенклатури справ та наявної Інструкції з діловодства. Документи поточного діловодства, погосподарські книги, особові рахунки (заробітна плата) зберігаються в шафах робочих кімнат, сейфах. Папки мають відповідні  назви.

               Справи тимчасового зберігання зберігаються в пристосованій архівній кімнаті, яка обладнана стелажами. Документи упорядковані  по 2012 рік і передані на державне зберігання в архівний відділ райдержадміністрації. Описи на справи постійного зберігання та з особового складу складені та схвалені і погоджені на засіданні експертно-перевірної комісії Держархіву Рівненської області.

              Стан зберігання документів задовільний. Незаконного знищення документів немає.

 

       На території Зносицької сільської ради протягом п’яти місяців 2017 року було скоєно 3 кримінальних правопорушення, проти  2 у 2016 році, із них:

     1. Крадіжка майна                                                        - 1 (2016 – 1);

          2. Шахрайство                                                              - 1 (2016 – 0);

          3. Незаконне зберігання зброї                                   - 1 (2016 – 0);

 

На протязі п’яти місяців 2017 року на території Зносицької сільської ради працівниками Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області  виявлено 28 адміністративних правопорушень, проти 13 правопорушень в минулому році, а саме:

                                                                                                       2017         2016  

ст.173 дрібне хуліганство                                                             - 3           - 5

ст.173 зн.2 насильство в сім’ї                                                       - 3           - 5  

ст.176 виготовлення, зберігання самогону                                  - 3          - 1 

ст.178 поява в громадському місці в п’яному стані                   - 10         - 2

ст.175-1 Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях    - 1           - 0

Інші                                                                                            -8           -0

 
 

При вивченні питань щодо діяльності виконавчого комітету Зносицької сільської ради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", працівниками  управлінь, служб, відділів районної державної адміністрації та керівниками територіальних відділів органів виконавчої влади надавалась практична допомога по усуненню виявлених недоліків.

 

Вимагає більшої уваги виконавчого комітету сільської ради виконання повноважень в галузі освіти, медицини, в сфері соціального захисту населення, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, потребує покращення робота щодо виконання на території ради документів органів влади вищого рівня.      

 
 
Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                            Л.К. Мозоль