Також дивіться новини на facebook.com

ДОВІДКА про додержання норм чинного законодавства на території Тинненської сільськоїради та роботу виконавчого комітету Тинненської сільськоїради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

  ДОВІДКА

про додержання норм чинного законодавства на території Тинненської сільськоїради та роботу виконавчого комітету Тинненської сільськоїради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"

 
 

30 червня  2017 року                                                                                      с. Тинне

 

         На виконання плану роботи Сарненської районної державної адміністрації на червень 2017 року комісія в складі працівників управлінь, служб, відділів районної державної адміністрації та керівників територіальних відділів органів виконавчої влади вивчила діяльність виконавчого комітету Тинненської сільськоїради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Виконкомом сільської ради  проводиться належна робота у сфері забезпечення законності та правопорядку, в галузі культури, фізкультури і спорту.

  Робота виконавчого комітету Тинненської сільської ради здійснюється відповідно до затвердженого регламенту (рішення сільської ради  від 05.11.2015 № 9).  До складу ради входить 14 депутатів, до складу виконавчого комітету –  9 членів виконкому.

        Згідно п. 4 Регламенту роботи Тинненської сільської ради  робота виконкому проводиться за річними, а у разі потреби – за оперативними планами.  Фактично практична діяльність виконавчого комітету організовується відповідно до перспективних – на  півріччя та оперативних планів роботи, які розробляються і затверджуються щомісячно.  Так, перспективний план роботи на І півріччя 2017 року затверджений рішенням виконкому № 110 від 21.12.2016. Практику звітування про виконання планів роботи не запроваджено.

Щомісячно проводяться засідання виконавчого комітету сільської ради. Усього впродовж 2016 року  та 5 місяців 2017 року на засіданнях виконкому розглянуто 156  питань (із них у 2016 році  12 питань –  щодо виконання делегованих повноважень).  По кожному питанню прийняте виконкомом відповідне рішення.

Відповідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» систематично на засіданнях виконкомів про свою роботу звітуються керівники підприємств, установ, організацій, розташованих на підвідомчій території, так у 2016 році заслухано 8 звітів керівників установ.

Виконавчим комітетом приймались відповідні рішення і затверджувались  заходи на виконання розпоряджень  голови райдержадміністрації, районних програм, які перебували під контролем. Потребує покращення робота щодо виконання на території ради документів органів влади вищого рівня. Впродовж 2016 року виконком Тинненської сільської ради мав проінформувати райдержадміністрацію про стан виконання на території ради  105 розпоряджень та  доручень  голови райдержадміністрації (впродовж січня-червня 2017 року – 49). Проінформовано вчасно, згідно встановлених термінів  про стан виконання 85  документів (81%),  20 інформації не подано (впродовж січня-червня 2017 року: проінформовано вчасно – 44 (90%), 3 – подані із запізненням, 2 інформації – не подані).

У відповідності до ст. 27 та 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тинненської сільської ради перед щорічним затвердженням Програми  соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на своїх засіданнях попередньо  аналізує його. Так, виконком сільської ради своїм рішенням від 21.12.2016
№ 103, розглянувши проект Програми на 2017 рік, подав його на затвердження сесії сільської ради.

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку сільський голова систематично звітується перед громадою. Так, про стан виконання Програми за 2016 рік керівник громади звітував на засіданні виконавчого комітету 18 січня 2017 року. Виконавчий комітет сільради своїм рішенням  № 1 від 18.01.2017 роботу виконкому по виконанню Програми визнав задовільною і подав звіт про виконання Програми на затвердження сесії сільської ради.

У відповідності до вимог чинного законодавства щорічно проводяться громадські  слухання на зборах громадян за місцем проживання. Так, 26 березня 2017 року проведені громадські слухання в с. Тинне, на яких були обговорені нагальні питання, зокрема сільський голова М.Коток звітував про виконання Програми  соціально-економічного та культурного розвитку за 2016 рік, проаналізовано дотримання правил благоустрою, стан фінансування місцевої пожежної охорони, розглянуті пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Згідно затвердженого перспективного плану формування територіальних громад Рівненської області, що був підготований відповідно до  Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» з врахуванням забезпечення реальної спроможності місцевого самоврядування, побудови ефективної системи територіальної організації влади, посилення організаційної та фінансової самостійності територіальних громад Тинненська територіальна громада мала б бути в складі Селищенської ОТГ. Однак, на даний час внесені зміни до перспективного плану формування територіальних громад, зокрема –  створення Немовицької ОТГ у складі населених пунктів Немовицької, Тинненської та Зносицької сільрад. 

Тинненська сільрада прийняла відповідне рішення за № 283 від 07 червня 2017 року про об’єднання з територіальними громадами сіл Немовичі, Катеринівка, Гута-Перейма, селища Немовичі Немовицької сільської ради та села Зносичі Зносицької сільської ради у Немовицьку об’єднану територіальну громаду Сарненського району Рівненської області з центром у селі Немовичі.

 

Основні проблемні питання, які потребують вирішення у 2017 році:

-         проведення електрифікації новозбудованих вулиць Хмільна, Борова та  Тиха.

-         проведення ямкового ремонту  вулиць Зарічна, Грушевського, Лесі Українки, Миру  та Прислучанська.

-         продовження будівництва огорожі  на сільському кладовищі.

-         встановлення 3-х об’єктів «засіб для обмеження швидкості руху автомобілів» по вулиці Лесі Українки.

 

Стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
 

Рішенням сесії сільської ради від 23 грудня 2016 року   №200 “Про сільський бюджет на 2017 рік” бюджет Тинненської сільської ради затверджений в сумі 1281,4 тис.грн. з наступним внесенням змін до доходів сільського бюджету на суму 63,2 тис.грн. 

За січень - травень 2017 року виконання бюджету по власних доходах загального фонду Тинненської сільської ради становить 107,5 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані на звітний період 364,8 тис.грн. фактично надійшло 392,2 тис.грн., або перевиконання складає  27,4 тис.гривень.

Виконання  річного  обсягу сільського бюджету по власних доходах загального фонду станом на 01.06.2017 року становить 42,5 відсотки.

До відповідного періоду минулого року в цілому надходження збільшились на 30,1 відс., або 90,8 тис.гривень. Ріст відбувся майже  по усіх податках, зменшились надходження по акцизному податку на 1,5 тис.гривень.

 Виконання дохідної частини бюджету сільської ради по власних доходах забезпечено по 6 з 7 затверджених з урахуванням змін на звітний період джерел надходжень.           Не забезпечено виконання  по рентній платі за користування лісовими ресурсами , що надійшла до бюджету в сумі 87,2 тис.грн., а це 66,7 відс., або      - 43,5 тис.грн. до плану звітного періоду.        

  За січень-травень поточного року з районного бюджету до бюджету ради надійшло іншої субвенції на дошкільну освіту та заклади культури в сумі 169,9 тис.грн., або 100,0 відс. до плану звітного періоду.

Обсяг затверджених видатків по загальному фонду сільського бюджету на 2017 рік становить 1241,4 тис. грн., який протягом січня - травня поточного року було збільшено на 171,2 тис. грн.

         За січень–травень 2017 року касові видатки по Тинненській сільській раді склали 583,7 тис. грн.

«Державне управління»

Штатна чисельність апарату управління Тинненської сільської ради на 2017 рік затверджена в кількості 9,5 шт.од. На утримання апарату управління сільської ради уточнені асигнування на 2017 рік по загальному фонду сільського бюджету становлять 653,8 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 3843 грн.

 «Освіта»

На території сільської ради функціонує один ДНЗ з загальною кількістю дітей у них 95 та штатною чисельністю працівників – 4,5 шт.од. На утримання дошкільного навчального закладу затверджений річний обсяг видатків з урахуванням змін в сумі 157,5 тис. грн., з них: за рахунок іншої субвенції з районного бюджету – 143,7 тис. грн., за рахунок власних коштів – 13,8 тис. грн., Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 4199 грн.

«Культура»

На території Тинненської сільської ради функціонує один будинок культури з штатною чисельністю працюючих 2,5 шт.од. За рахунок іншої субвенції з районного бюджету на 2017 рік затверджені видатки на утримання закладів культури в сумі 228,1 тис. грн., в тому числі на 5 місяців 2017 року – 109,1 тис. грн. На захищені статті видатків по установах культури спрямовано 79,0 тис. грн., що становить 99,6 відс. від загального обсягу видатків проведених за звітний період. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становила 3149 грн.

«Місцева пожежна охорона»

На території Тинненської сільської  ради функціонує одна пожежна команда  з штатною чисельністю працюючих 3,0 шт.од. В сільському бюджеті на 2017 рік на утримання пожежної команди затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 162,5 тис. грн., (з них за рахунок іншої субвенції з Зносицького сільського бюджету – 5,0 тис. грн.), в тому числі на січень-травень – 71,7 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 62,4 тис. грн.

«Місцеві програми»

На виконання програм місцевого значення в бюджеті сільської ради на 2017 рік з урахуванням внесених змін затверджені видатки в сумі 186,2 тис. грн., а саме на:

- програму соціального захисту населення – 11,0 тис. грн.;

- програму благоустрою населеного пункту – 134,9 тис. грн.;

- програму організації та проведення громадських робіт – 6,3 тис. грн.;

- програму розвитку фізичної культури та спорту – 21,0 тис. грн.;

- програма «Ліси Сарненщини» - 13,0 тис. грн.;

Касові видатки протягом звітного періоду  на реалізацію програм склали 106,1 тис. грн. або 87,5 відс. до уточнених планових показників звітного періоду.

Крім того, в сільському бюджеті на 2017 рік затверджена інша субвенція районному бюджету в сумі 24,5 тис. грн., яка профінансована в обсязі 32,7 відс., а саме на: виконання програми розвитку збереження архівних фондів Сарненського району (утримання трудового архіву Сарненського району) – 3,0 тис. грн., придбання туберкуліну для Тинненської дільничої лікарні – 5,0 тис. грн., виконання програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відшкодування пільг з оплати послуг звязку на 2016 – 2017 роки – 16,5 тис. грн. .

«Спеціальний фонд сільського бюджету»

За звітний період за рахунок надходжень спеціального фонду сільського бюджету та залишку коштів на початок року були проведені видатки в сумі 23,6 тис. грн., в тому числі за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 16,2 тис. грн., інших джерел власних надходжень – 7,4 тис. грн.

                                              
 
 

Стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження в галузі житлово-комунального господарства,
побутового, торгівельного обслуговування, громадського
харчування, транспорту і зв'язку
 
Галузь житлово-комунального господарства

На території Тинненської сільської ради є такі об’єкти житлово-комунального господарства: 7 арт.свердловин (4 – СГПП «Случ», 1 – Тинненська дільнична лікарня, 1 – Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст., 1 – ЗВП «Таврида»).

На території ради за межами с.Тинне розміщено паспортизоване сміттєзвалище площею 1,0 га. Вивіз твердих побутових відходів на території ради здійснюється власними силами.       

Відповідно до п.1² ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Тинненською сільською радою розроблені та затверджені правила благоустрою територій населених пунктів (рішення від 12.01.2012 №377). Схема санітарного очищення є застарілою (рішення від 15.02.2012 №11) та не відповідає вимогам чинного законодавства, що є прямим порушенням вимог Закону «Про благоустрій населених пунктів».

Протягом 2012-2016 років з сільського природоохоронного фонду було використано 23,521 тис.грн., станом на 30.05.2017 на рахунку накопичено
 9,239 тис.грн.

 
Галузь побутового, торгівельного обслуговування,

 громадського харчування

На території Тинненської сільської ради функціонують 16 закладів роздрібної торгівлі (10 магазинів, один маркет, п’ять павільйонів) та 3 заклади ресторанного господарства, які належать фізичним особам-підприємцям та Тиненському споживчому товариству.

Торгова площа мережі магазинів та павільйонів становить 1091,0 м.кв., в закладах ресторанного господарства нараховується 210 посадочних місць.             Торговельна мережа Тиненського споживчого товариства нараховує  три підприємства роздрібної торгівлі і три заклади ресторанного господарства.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації № 27 від 28.01 2013 року «Про заходи щодо поліпшення стану забезпеченості населення району закладами сфери побутового обслуговування на 2013-2017 роки» в 2016 році сільською радою було прийнято рішення сесії сільської ради від 07.09.2016                       № 165 про надання частини приміщення будинку культури, яке не використовується в оренду для відкриття закладу побутового обслуговування по наданню перукарських послуг «Лелека»( ПП Самойлик М.П.). Звіт щодо стану торговельного та побутового обслуговування населення на території ради було розглянуто на засіданні виконкому в березні та грудні 2016 року (рішення виконкому від 16.03.2018 №29  та від 21.12.2016 № 107 ). Виконкомом сільської ради двічі на рік затверджуються графіки роботи закладів торгівлі на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. В 2016 році такі графіки були затверджені на весняно-літній період рішенням виконкому сільської ради від 16.03.2016 №34 і на осінньо-зимовий періоди – від 19.10.2016 № 99.

 При огляді  закладів торгівлі приватних підприємців, розташованих на території ради,  виявлено ряд недоліків, зокрема:

 -  магазин приватного підприємця Матюк І.І по реалізації будівельних матеріалів - відсутні вивіска, куточок споживача, графік роботи; продавець не оформлений згідно трудового законодавства;

- магазин приватного підприємця Постайчук С.П  по реалізації змішаної групи товарів - відсутні вивіска, куточок споживача та графік роботи,  не проведено благоустрій прилеглої території;

- павільйони приватних підприємців Матюк Н.А, Бакунець А.М,                              Случик О.М. по реалізації змішаної груп товарів – не в повній мірі оформлені куточки споживача.

 
Галузь транспорту і зв'язку
 

Автобусний маршрут  загального користування № 1615 Сарни-Тинне
ч/з Немовичі,Зносичі (9 оборотних рейсів) обслуговує перевізник Пупко В.М. На приміському  маршруті  облаштовано 5 автобусних зупинок, з яких 3 знаходяться на балансі Укравтодору, 2 – на балансі сільської ради.

На утриманні й обслуговуванні сільської ради  перебуває 36 км доріг, у т.ч. 7 км – із твердим покриттям, 10 км – із білощебеневим покриттям.

З метою утримання доріг у відповідності до вимог Правил дорожнього руху нанесено вертикальну розмітку на мостах по автошляху Зносичі-Тинне, по вулиці Українській та через річку Случ. За рахунок коштів бюджету сільської ради  було закуплено 240 т. відсіву на 42,0 тис. грн.., за спонсорські кошти – 60 т відсіву для ремонту доріг комунальної власності. Використано 13,3 тис. грн.. спонсорських коштів для грейдерування та ямкового ремонту цих доріг.

На черзі встановлення 3-х об’єктів «засіб для обмеження швидкості руху автомобілів» по вулиці Лесі Українки. Триває виготовлення документації на електрифікацію вулиць Тиха, Борова, Хмільна (80 новозабудов).

 

Стаття 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

у галузі будівництва.

На території ради в основному ведеться будівництво приватних житлових будинків садибного типу.

Завершено роботи з будівництва ІІ-ої черги школи в с. Тинне, на які у 2016 році виділено (та використано) 25685,22 тис.грн., зокрема: з державного фонду регіонального розвитку - 16639,632 тис.грн., з обласного бюджету – 2010,0 тис.грн.,субвенція з державного бюджету на розвиток окремих територій – 3000,0 тис.грн., з районного бюджету – 4035,588 тис.грн.  Загальна кошторисна вартість  будівництва Тиннеської  ЗОШ І-ІІІ ст.   склала 52013,955 тис.грн.

Генеральний план с Тинне розроблений у 1996 році, новий генеральний план знаходиться у стадії розроблення. План зонування с Тинне розроблений у 2013 році. Генеральний план та план зонування села Тинне не затверджений.

 
 

Стаття 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження у сфері освіти, охорони здоровя, культури і спорту

 
Сфера освіти.

Тинненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є найбільшою  сільською школою в Україні (будівництво ІІ черги закінчено в 2016 році).

У  2016-2017 н. р. в школі здобував освіту 761 учень. У 2017 році закінчив 11- й  клас  81 учень. За індивідуальною формою навчання навчалося  8 дітей.

Кількість педагогічних працівників – 89, обслуговуючого персоналу – 34.

 Протягом 2016-2017 н. р.  були сформовані такі напрямки профілізації навчання в школі:  Екологічний – 10-В клас, Універсальний – 11-Б клас, Філологічний – 10-А та 11-В класи, Історичний – 10-Б та 11-А класи.

У розвитку творчих здібностей учнів Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів сприяє система гурткової роботи. У гуртках задіяно  165 учнів.

У навчальному закладі в І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 298 учнів. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін команда учнів школи отримала  11 призових місць. Юнаки школи зайняли І місце в районній  та ІІ місце в обласній спартакіаді допризовної молоді ( вчитель Самойлик С.О.),

Тинненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів введена в експлуатацію в 1968 році.

У  2016-2017 н. р. в школі здобували освіту 205 учнів. За індивідуальною формою навчання навчалася 1 дитина.

Кількість педагогічних працівників – 19, обслуговуючого персоналу – 8.

Загальна площа території загальноосвітнього закладу 0,88 га. Навчання двозмінне.

У школі працює 4 гуртки. Гуртковою роботою охоплено 85 учнів.

 

У комунальній власності Тинненської  сільської ради знаходиться дошкільний навчальний заклад «Колосок», в якому функціонує 5 груп з короткотривалим 3-х годинним режимом роботи, де навчається і виховується 95 дітей п’ятирічного віку. Навчально-виховну роботу здійснюють 5 педагогічних працівників. Створені належні умови для навчання і виховання дітей.

Приміщення дошкільного закладу типове двохповерхове розраховане на 4 групи, 90 місць. Дане приміщення перебуває на балансі відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, до 2017 року   приміщення використовувалося для навчання учнів початкових класів Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

На території с. Тинне проживає 643 дитини у віці 0-6 років.

 
Сфера охорони здоров’я
 

В амбулаторії загальної практики сімейної медицини Тинненської дільниці функціонують кабінет прийому пацієнтів, процедурний, оглядовий, кабінет щеплень, стерилізаційна, реєстратура, денний стаціонар на 20 ліжок, та стоматологічний кабінет, який забезпечений 2 стоматологічними установками. Опалення – газове, наявні гаряче водопостачання та каналізація.

Амбулаторія ЗПСМ Тинненської дільниці має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. В 2015 р. пройшла акредитацію.

На амбулаторному прийомі лікарями оглянуто 8706 чоловік (відвідин на дому – 2681 чол.), лікарями - стоматологами – 3273чол., На денному стаціонарі проліковано впродовж 5міс. 2017 року 540 хворих, оформлено стаціонарів на дому – 439. За 5 міс. 2017р. флюорографічним обстеженням охоплено 773 чол., що становить 29,6 відс. від загальної кількості запланованих. Онкопрофоглядами охоплено за 5 міс. 2017 р. – 419 жінок.

На обліку знаходиться 2 хворих на активний туберкульоз, на онкологічні хвороби – 22, на цукровий діабет – 32.

Крім медикаментів на невідкладну допомогу було закуплено дезінфікуючі засоби, реактиви в лабораторію (12129,91 грн.), господарчі товари (4714,59грн.). На запчастини до транспортних засобів витрачено 1949,00грн., на бензин – 15899,76 грн.

Потреба в туберкуліні на 2017 рік складає 46816 грн.(2128 доз), в 2017 році надана субвенція Тинненської сільської ради 5 тис.грн на придбання туберкуліну.

 

Фельдшерсько-акушерський пункт (мікрорайон Заріка)  у 2015 році пройшов акредитацію. Амбулаторний прийом за 5 міс. 2017 р. складає 1000 чол., відвідувань на дому – 1200 чол. За 5 міс.2017 року флюорографічним обстеженням охоплено 185 чол., що становить 27,1 відс. від загальної кількості.

 

Заклади охорони здоров’я первинного рівня  за 5 міс. 2017 року забезпечені медикаментами на невідкладну допомогу в розрахунку 1,42 грн. на одного жителя (у 2016 році – 0,82 грн.).

 
 

Ветеринарне обслуговування сільськогосподарських тварин та птиці

 

В особистих підсобних господарствах громадян, які проживають на території Тинненської сільської ради утримується таке поголів’я домашніх тварин:

Назва населеного пункту

ВРХ

в т.ч. корови

свині
коні
птиця
собаки
с.Тинне
431
412
1394
105
11489
662
           

За 2016 рік проведено дослідження 320 голів корів на лейкоз, в результаті виділено 2 РІД позитивні тварини. На території сільської ради  проідентифіковано  80 відс. наявного поголів’я ВРХ.

В поточному році ветеринарною службою проведено:
- щеплення птиці проти хвороби Ньюкасла в кількості – 9300 голів;
- щеплення собак проти сказу – 356 голів.
           
 
Сфера культури
 

На території сільської ради функціонує  сільський будинок культури та публічна бібліотека.

В клубній установі працює 6 гуртків художньої самодіяльності, 1 любительське об’єднання «Берегиня», в яких займаються більше 80 учасників. З початку року проведено більш як 80 культурно-масових заходів, в т.ч.  вшанування учасників бойових дій на території інших держав, воїнів АТО, УПА, Героїв Небесної Сотні. Аматори сцени приймають активну участь у районних фестивалях, оглядах, конкурсах. З початку року працівниками будинку культури організовано та проведено обмінні концерти художньої самодіяльності в Кам’яне-Случанській та Зносицькій сільських радах. Створені належні умови для проведення змістовного дозвілля населення, розвитку аматорської творчості.

З початку року на спецрахунок клубного закладу надійшло
18,087 тис. грн. Платні послуги використовуються на проведення культурно-масових заходів, ремонт, придбання техзасобів, музичної апаратури, тощо.

Книгозбірня обслуговує 550 користувачів. Книжковий фонд бібліотеки становить 11670 примірників. При бібліотеці діє центр регіональної інформації, в якому представлені папки: «Влада інформує», «Пенсійне забезпечення», «На допомогу навчальному процесу», «Освіта», «Культура» та ін.

При бібліотеці діє ляльковий клуб за інтересами «Колосок». Проводиться робота по обслуговуванню людей з обмеженими можливостями. Шість читачів з цієї категорії обслуговуються на дому.   В бібліотеці є комп’ютер (кошти районного бюджету) з доступом до мережі інтернет та кольоровий принтер. В даний період інтернет зв'язок у бібліотеці нестабільний і це заважає повноцінно надавати нові послуги у бібліотеці для громади.

Бібліотека с.Тинне взяла участь в Всеукраїнському конкурсі молодіжної творчості «Наша спадщина». Одним з переможців районного етапу конкурсу стала Омельковець Мирослава, її робота в обласному етапі конкурсу зайняла друге місце в номінації «Полотно життя» робота «Символ моєї країни».

 
Молодіжна політика

На території  Тинненської сільської ради проживає 1708 дітей віком до           18 років (станом на 01.06.2017), з них – 96 дітей першого року життя.

На підвідомчій території проводяться рейди по місцях дозвілля дітей згідно з графіком, також  раз у квартал працівниками виконавчого апарату проводиться рейд «Базар» з метою запобігання бездоглядності, безпритульності, злочинності серед дітей. Наразі, на обліку неблагополучних сімей  в сільській раді не перебуває жодна родина.

На території Тинненської сільської ради функціонує 1 прийомна сім’я Джигадло, в якій виховуються  2 прийомні дитини. Також під опікою  перебуває 1 дитина позбавлена батьківського піклування. Працівники сільської ради періодично здійснюють обстеження умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усі діти проживають у помешканнях із задовільними житлово-побутовими та санітарно-гігієнічними умовами. Особові справи дітей укомплектовані належним чином.

Виконавчий комітет Тинненської сільської ради вживає необхідних заходів щодо  соціально-правового захисту неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, у жовтні 2016 року, за поданням служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації, на квартирний облік по досягненню 16-річчя була взята  1 дитина, позбавлена батьківського піклування (рішення виконавчого комітету Тинненської сільської ради від 19.10.2016  №94). Також, 22.03.2017 органом опіки та піклування виконавчого комітету сільської ради було видано висновок про доцільність позбавлення жителя с. Тинне батьківських прав відносно трьох дітей.

Виконкомом розроблено графік обстеження умов проживання та виховання дітей позбавлених батьківського піклування, відповідно до якого працівниками сільської ради 2 рази на рік відвідуються сім`ї, де проживають такі діти. Також, з 16-річного віку діти, які позбавлені батьківського піклування перебувають на обліку в сільській раді як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

При виконавчому комітеті сільської ради діє адміністративна комісія, Упродовж 2016-2017 років, питання, які стосуються дітей на ній не розглядались. Виконавчим комітетом  Тинненської  сільської ради не приймалися рішення, що суперечать інтересам дітей.

Позитивним напрацюванням виконавчого комітету Тинненської сільської ради є створення сприятливих умов щодо урізноманітнення дозвілля дітей та занять спортом. Вагома підтримка  з боку виконавчого комітету надавалась розвитку футболу та  волейболу. У  2016 році  на розвиток фізичної культури та спорту витрачено коштів сільського бюджету в сумі 10,3 тис. грн., у 2017 році на розвиток спорту заплановано використати 15,0 тис.грн.

                 
 

Стаття 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження у сфері соціального захисту населення.
 

На території сільської ради проживає  4878 осіб , в т.ч.: 896 пенсіонерів, 14 учасників бойових дій, 27- учасників війни, 9  учасників  бойових дій АТО, 144  інваліди, (з них по ЧАЕС – 40), 39 дітей інвалідів, (з них по ЧАЕС – 11), 38 одиноких матерів, 268  багатодітних сімей, 31 одиноких громадян похилого віку.

З метою вивчення потреб малозабезпечених сімей, інвалідів, малозахищених верств населення, працівниками виконкому проводились обстеження матеріально-побутових умов проживання жителів села.

У 2016 році на соціальний захист використано 6000 грн., з них 2000 грн. для надання допомоги на поховання непрацюючих громадян  (за 5 місяців 2017 року – 1000 грн. ) та 4000 грн. для надання допомоги на лікування (за 5 місяців 2017 року – 2800 грн.) .

Питання соціального захисту  населення у 2016 році та протягом 5 місяців 2017 року не розглядались на засіданнях  виконавчого комітету сільської ради. Разом з тим, дане питання перебуває на постійному контролі і виконавчий комітет разом зі спонсорами та благодійниками знаходить можливість для надання моральної, фізичної та матеріальної допомоги громадянам, які потребують такої підтримки.

Так, у 2016 році до Дня інваліда надано матеріальну допомогу дітям-інвалідам у розмірі 2000 грн., до Дня села учасникам АТО надано грошову допомогу у розмірі по 200 грн. 9 чоловікам, 300 грн. надано на лікування 1 учаснику АТО. У 2017 році за рахунок спонсорів надано продуктові набори для 9 учасників АТО в розмірі по 370 грн., у квітні місяці до дня пам’яті Юрія Гречана учасникам бойових дій в Афганістані та учасникам АТО надано продуктові пакети вартістю 300 грн.  кожен. У 2016 та 2017 роках СГПП «Случ» надав допомогу всім учасникам АТО –  по 5 тонн органічних добрив кожному.

Станом на 01.06.2017 року чисельність безробітних села Тинне зазнала незначного збільшення в порівнянні з минулим роком і складає 153 особи (станом на 01.06.2016 року – 148 осіб).

Сільська рада тісно співпрацює з районним центром зайнятості  по організації оплачуваних громадських робіт. Так, між Центром та Тинненською сільською  радою в 2016 році були укладені 2 угоди про проведення громадських робіт, відповідно до яких семеро жителів громади були залучені до тимчасової зайнятості. Витрати на їх заробітну плату склали 8830 грн. (відповідно по 4415 грн. з місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття). В поточному році на перше півріччя укладена одна угода для організації громадських робіт для трьох працівників, двоє з яких працювали в квітні, травні цього року. Плановим кошторисом передбачено по 6242 грн. з місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

Протягом 2016 року  із районного Фонду «Допомога» отримали грошову допомогу 16 осіб на суму 39700грн.,  у 2017 році – 14 осіб на суму 6800 грн.

По наданню консультативно-правової допомоги при сільській раді  працює  соціальний працівник, яка упродовж  2016 року прийняла 3453 громадян   з різних питань (впродовж 2017 року – 1281). Надано консультацій  – 2078 (впродовж 2017 року – 791), прийнято документів для призначення різних видів допомог 1375 (впродовж 2017 року – 490), видано 851 повідомлень (впродовж 2017 року – 370) про прийняті УПСЗН рішення про призначення допомог, складено 23 акта обстеження матеріально-побутових умов сімей (впродовж 2017 року – 5).

В приміщенні сільської ради оформленні інформаційні стенди з питань призначення допомог, субсидій, пенсій , компенсацій та надання пільг.

 

Стаття 36  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

повноваження у галузі оборонної та мобілізаційної роботи.

 

Військовий облік на території Тинненської сільської ради організований у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та інших законодавчих та керівних документів. Належний контроль за веденням військово-облікової роботи не здійснюється, не подаються до районного військкомату своєчасно відомості про зміни облікових даних військовозобов’язаних та призовників. Не проводиться на належному рівні виконавчим комітетом  обліково-призивна робота. Не виконане і  планове завдання щодо організації роботи по відбору кандидатів на військову службу за контрактом – жодної особи не напралено.

Вимагає більшої уваги виконання повноважень виконкомом у галузі мобілізаційної роботи. Робота пункту збору сільської ради не організована на достатньому рівні: не розроблений план роботи на 2017 рік, потребують уточнення посадові інструкції посадових осіб пункту, відсутні розрахунок особового складу та схема організації роботи пункту збору сільської ради.

 
 

Стаття 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Виконкомом Тинненської сільської ради проводиться відповідна робота по забезпеченню виконання статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Документація ведеться відповідно до номенклатури справ та наявної Інструкції з діловодства, яка затверджена розпорядженням сільського голови  від 18.02.2016 № 9 та схвалена експертною комісією архівного відділу. Документи поточного діловодства зберігаються в шафах робочих кімнат, сейфах. Папки мають відповідні  назви. Номенклатура справ на 2017 рік  наявна, погоджена на засіданні експертно-перевірної комісії Держархіву Рівненської області (протокол № 4 від 31.03.2016 року).  Стан зберігання документів задовільний. Незаконного знищення документів немає.

В зв’язку з введенням типових норм первинної облікової документації, а саме  перезакладенням   погосподарських книг  обліку на 2016-2020 роки, у Тинненській  сільській раді заведено 14 погосподарських книг, в яких  відкрито  1084 особових рахунків  для  домогосподарств. Всі розділи книг заповнені, облік налагоджено, в  господарських книгах наявні всі необхідні записи.

Відповідно до рішення виконкому від 18.01.2017 року № 6 створено  адміністративну комісію, затверджено її склад. Впродовж 5 місяців 2017 року адміністративні справи адмінкомісія не розглядала.

 

       Виконкомом приділяється увага  роботі у сфері забезпечення законності.

       На території Тинненської сільської ради протягом п’яти місяців 2017 року було скоєно 4 кримінальних правопорушення проти  4 у 2016 році, із них:

     1. Крадіжка майна                                                        - 1 (2016 – 1);

          2. ДТП                                                                           - 1 (2016 – 0);

          3. Незаконний видобуток бурштину                           - 1 (2016 – 2);

          4. Непокора працівникам поліції                                 - 1 (2016 – 0).

 

Впродовж п’яти місяців 2017 року на території  сільської ради виявлено 10 адміністративних правопорушень (8 – в минулому році), а саме:                                                                                

1.     Дрібне хуліганство                                                       - 1 (2016 – 1); 

2.      Насильство в сім’ї                                                       - 1 (2016 – 3); 

3.     Виготовлення, зберігання самогону                           - 3 (2016 – 1);

4.      Поява в громадському місці в п’яному стані           - 1 (2016 – 1);

5.      Інші                                                                         -4 (2016 – 2).

 

При вивченні питань щодо діяльності виконавчого комітету Тинненської сільської ради по здійсненню делегованих повноважень відповідно до Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", працівниками  управлінь, служб, відділів районної державної адміністрації та керівниками територіальних відділів органів виконавчої влади надавалась практична допомога по усуненню виявлених недоліків.

 

Вимагає більшої уваги виконавчого комітету сільської ради виконання повноважень в галузі бюджету, освіти, в сфері соціального захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи, також необхідно покращити стан роботи зі зверненнями громадян та виконавчої дисципліни.

    
 
 
Начальник відділу організаційної
роботи та зв’язків з громадськістю

апарату райдержадміністрації                                                          А.Ностер