Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у серпні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

07, 14, 21, 28.08 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

08.08 –  засідання колегії райдержадміністрації;

08.08 – наради з керівниками територіальних громад району;

16.08 – наради з керівниками трудових колективів Сарненщини.

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на вересень 2017 року, роботи райдержадміністрації на вересень 2017 року, підготовки засідання колегії райдержадміністрації у вересні 2017 року, порядку проведення засідання колегії у серпні 2017 року.

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за липень 2017 року.

Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на території Люхчанської та Стрільської сільських рад та роботи виконавчих комітетів Люхчанської та Стрільської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у серпні, зокрема:

23.08 – в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора України;

24.08 – в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.  

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 58 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 51.

Відділом зареєстровано всього 213 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  111;  доручень голови та його заступників – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 56. Об’єм документообігу у серпні 2017 року становив 413 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у серпні 2017 року

(58 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 49 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у серпні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольних документи).

 
 
 

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом серпня прийнято 1082 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 82 консультації та видано 1098 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         342 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 128 заяв;

-         виконано 1391 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 1391 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 0; інші дії – 13;

-         зареєстровано 35 фізичних осіб-підприємців, припинено 26, інші дії – 28;

-         надано 16 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за липень 2017 року та аналіз виробництва промислової продукції  в порівняльних цінах за  січень-липень 2017 року.

         Відповідно до листа Управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі від 07.08.2017 №01-17/413 щодо надання субвенції з районного бюджету з метою поліпшення матеріально-технічної бази управління, модернізації казначейського обслуговування місцевих бюджетів, підготовлено розпорядження голови адміністрації  та проект розпорядження по внесенню змін до Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік по виділенню фінансових ресурсів для придбання комп’ютерної техніки, монтаж пожежної та охоронної сигналізації.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2010 №124.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

 

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

17.08 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проведенням підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-липень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Тинненської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 19 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення наради з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

28.08  проведено нараду з керівниками КЗ «Сарненська ЦРЛ», КЗ «Сарненський районний ЦПМСД».

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          23.08 – урочиста церемонія підняття Державного прапора України;

          24.08 – урочистості з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом серпня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1026,6 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 16506,6 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5207,7 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6244,8  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 9441,0  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 20054,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 140,5 відс., в тому числі районного бюджету – на 138,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

84 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 1824,38 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 525,12 тис. грн.

 

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації пропонує розпорядження голови Сарненської районної державної адміністраціївід25 липня 2017 року  № 293«Про план роботи Сарненської районної державної адміністрації на серпень 2017 року з контролю зняти як таке, що виконане.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах