Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у січні 2018 року:

                                                  

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

09, 15, 22, 29.01 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

25.01 – засідання колегії райдержадміністрації;

25.01 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий 2018 року, роботи райдержадміністрації у лютому 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому 2018 року, порядку проведення засідання колегії у січні 2018 року.

Здійснено моніторинг діяльності виконкомів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень у 2017 році (рейтингове оцінювання діяльності виконкомів). Проведено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за грудень 2017 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у заходах з нагоди 74-ї річниці визволення міста Сарни та району від німецько-фашистських загарбників; у заходах з нагоди Дня Соборності України.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Сформовано графік чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні .

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 34.

Відділом зареєстровано всього 196 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 117; доручень голови та його заступників – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 81. Об’єм документообігу в січні 2018 року становив 594 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні 2018 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 40 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у січні 2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, 1 селищної, 7 сільських рад, зокрема, перевірено 9 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом січня прийнято 1184 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 83 консультації та видано 1179 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про:

-       державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-       надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-       видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-       державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-       державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       148 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-       315 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-       5 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-       47 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-       410 – витягів у процедурі реєстрації;

-       926 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-       зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 9;

-       зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців, припинено 52, інші дії – 17;

-       надано 2 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за грудень та січень-грудень 2017 року.

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» та відповідного доручення заступника голови ОДА від 22.01.2016 №8/01-61/18 зібрано, проаналізовано та підготовлено інформацію на обласну державну адміністрацію про стан виконання в районі у 2017 році програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2020 року та планом заходів на 2015-2017 роки з її реалізації.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

24.01 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-грудень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на зберігання документи Сарненської районної виборчої комісії та Зносицької сільської ради. Проведено експертизу цінності цих документів. Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини».

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 12 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          14.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

          22.01 – тематичний захід «Соборна духом Україна»;

          29.01 – історична година «Через Крути у майбуття».

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Бюджетного кодексу України, рішень сесії районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом січня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1067,8 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 28730,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12743,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5276,9 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 18552,4 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 17689,1 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 123,0 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 114,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 102,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено два засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

74 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 2819,4 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 792,7 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж січня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 19,002 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. За 2017 рік орендна плата за земельні частки та майнові паї розрахована повністю.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 62 тонни м'яса, що на 26 відс. (13 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 47 тонн худоби в живій вазі, що на 23 відс. (9 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 281 тонну молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5 відс.

Станом на 01 лютого 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2903 голови ВРХ, що більше на 6 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1057 голів, що на 5 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

       
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                  В. Стельмах