Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІІ кварталі 2018 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневі інформації щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади у І кварталі 2018 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04, 24.05 та 22.06 – засідань колегії райдержадміністрації;

18.04, 04, 24.05 –  нарад з керівниками територіальних громад району;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень, червень, липень 2018 року; роботи райдержадміністрації на травень, червень, липень 2018 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні, червні, липні  2018 року.

Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на територіях Вирівської, Чудельської та Кам’яне-Случанської сільських рад та роботу виконавчих комітетів Вирівської, Чудельської, та Кам’яне-Случанської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 114 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 18 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 96.

Відділом зареєстровано всього 529 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 327. Надіслано 6 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 8; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 226. Об’єм документообігу у ІІ кварталі 2018 року становив 1351 документ.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у квітні, травні, червні 2018 року (114 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 221 проект розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 18 сільських, 1 селищних, 1 міської ради, зокрема, перевірено 20 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2018 року прийнято 2204 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 811 консультацій та видано 2078 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         432 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         911 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         22 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         19 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         1080 – витягів у процедурі реєстрації;

-         4623 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 8 юридичних осіб, припинено – 4; інші дії – 33;

-         зареєстровано 113 фізичних осіб-підприємців, припинено 59, інші дії – 63;

-         надано 17 витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за квітень-червень 2018 року в районі.

Проводилась інформаційна кампанія щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділом економічного розвитку та торгівлі на виконання доручення голови облдержадміністрації від 15.01.2013 № 344/0/01-26/13 проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району, проблемних питань, що стримують розвиток підприємств та перспективи розвитку підприємств.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки» проведено аналіз стану виконання в районі заходів такої програми.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за І квартал 2018 року. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.10.2017 №581 «Про здійснення публічних закупівель» проведено аналіз здійснення допорогових закупівель товарів і послуг розпорядниками бюджетних коштів за І квартал 2018 року.

Здійснено щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації розроблено 29 проектів наказів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та 4 проекти розпорядження голови райдержадміністрації.

      Впродовж ІІ кварталу 2018 року організовано та проведено:

-          23 районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з футболу, волейболу, баскетболу, міні-футболу, греко-римської та вільної боротьби, гирьового спорту, шахів, шашок та забезпечено участь у 17 обласних змаганнях з різних видів спорту;

-         03, 10.04 – засідання атестаційної комісії щодо проведення атестації педагогічних працівників;

-         24.04, 15.05, 12.06 – наради керівників закладів загальної середньої освіти;

-         25.05 – свято останнього дзвоника в начальних закладах району;

-         заходи до Міжнародного дня захисту дітей;

-         23.06 – урочистості з нагоди випускних вечорів в начальних закладах.

          Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

08-09.04 – масові Великодні святкування;

26.04 – мітинг-реквієм «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»;

08.05 – заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення;

09.05 – урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі;

14.05 – VІІ районний фестиваль дитячої творчості «Перлинки Полісся»;

01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

17.06 – урочистості з нагоди Дня медичних працівників;

22.06 – меморіальні заходи з нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в України;

23.06 – урочистості до Дня Державної Служби України;

24.06 – урочистості до Дня молоді «Я твоя надія, Україно»;

27-28.06 – цикл заходів з нагоди Дня Конституції України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІІ кварталу 2018 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2282) – 6561,7 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2282+2610) 110343,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 67560,1 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16125,1 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8334,1 тис. грн.

 В ІІ кварталі 2018 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 50328,2   тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 57661,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 72,3 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 433,0 тис. грн.

 Протягом ІІ кварталу 2018 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 110,3 відс., в тому числі районного бюджету – на 104,7 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 8 засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

157 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено 12484, 66 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 4788,8 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1739 договорів оренди землі на загальну площу 2844,8 га.

 Здійснювався контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації       щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Упродовж 6 місяців 2018 року із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільських) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено коштів на загальну суму 81,623  тис. грн.

Надавалась практична допомога спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Станом на 01 травня до департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації подано відомості на отримання дотації за 6 голів молодняка ВРХ на загальну суму 9,0 тис. грн.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 300 тонн м'яса, що на 2,0 відс. (6 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 194 тонни худоби в живій вазі, що на 32,8 відс. (48 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2355 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5,2 відс. (116 тонн).

Станом на 01 липня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3094 голів ВРХ, що більше на 0,7 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1225 голів, що на 15,2 відс. більше відповідного періоду минулого року.

        Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Сільськогосподарські підприємства посіяли ярі культури на площі 3648 га, що становить
 140 відс. до плану-прогнозу та 142 відс. – до минулого року. Сільськогосподарські підприємства заготовили 1220 тонн сіна та 200 тонн сінажу.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
       

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах