Також дивіться новини на facebook.com

Нормативні документи

не доступно


не доступно


не доступно
Закон України про дозвільну систему

ЗАКОН У КРАЇНИ
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 13, ст.128 }

{ У тексті Закону слово "адміністратор" в усіх відмінках і
числах замінено відповідно словами "державний
адміністратор" у відповідному відмінку та числі згідно
із Законом N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності
і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноваженихне доступно


не доступно


не доступно


не доступно


не доступно


Syndicate content