Також дивіться новини на facebook.com

№ 466 від 31 грудня 2014 року "Про Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2015 рік"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
 31 грудня 2014 року                                                                                                 № 466
 
 Про   Програму    економічного    та

соціального розвитку Сарненського

району на 2015 рік
 
 

       На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.12.2014 №675 «Про Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2015 рік» , з метою забезпечення економічного зростання у господарському комплексі району, стабільного функціонування соціальної і гуманітарної сфер, поліпшення умов та підвищення безпеки життєдіяльності населення :

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2015 рік ( далі – Програма), що додається.

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

          3. Рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад розробити відповідні територіальні програми економічного та соціального розвитку та подати їх на затвердження на сесії місцевих рад в установленому порядку.

          4. Виконавчим комітетам місцевих рад, управлінням та відділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади інформувати відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми щоквартально до 20 числа місяця, що наступає за звітним.

         5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 31 грудня 2013 року № 473 «Про Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2014 рік».

         6. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформувати департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 01 грудня                     2015 року.

         7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 
 
       
 
 
 
 

 Виконуючий обов’язки голови

 райдержадміністрації                                                                 Я.Яковчук