Також дивіться новини на facebook.com

Порядок подання запиту для отримання публічної інформації

         Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

         Надання публічної інформації службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється на підставі інформаційного запиту.

         Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

         Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

         Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

         Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, однак необхідно зазначити:

1) Прізвище, ім'я по, батькові запитувача (найменування – для юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) Підпис і дату (якщо запит подається в письмовій формі).

         Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді.

         У разі, якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості, інвалідність тощо) особа не може власноручно подати письмовий запит, такий запит оформляє відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації працівник служби, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту цій особі.