Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у серпні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

06, 13, 20, 27.08– нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

30.08– засідання колегії райдержадміністрації;

30.08 – наради з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на вересень 2018 року, роботи райдержадміністрації на вересень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у вересні 2018 року, проведення засідання колегії у серпні 2018 року.

Відділом здійснено аналіз дотримання норм чинного законодавства на території Ремчицької сільської ради та роботи виконавчого комітету Ремчицької сільської ради по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, в урочистому піднятті Державного Прапора України; заходах з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 15.08.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 37 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 16 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 21.

Відділом зареєстровано всього 194 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 162; надіслано - доручень голови та його заступників – 1; заходів та робочих планів голови – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 61. Об’єм документообігу у серпні 2018 року становив 420 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у серпні 2018 року (37 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 42 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у серпні
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів 7 сільських рад, перевірено 7 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом серпня прийнято 895 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 307 консультацій та видано 789 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       252 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-      497 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         10 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         4 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         594– витяги у процедурі реєстрації;

-         2592 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 16;

-         зареєстровано 32 фізичних осіб-підприємців, припинено 23, інші дії – 15;

-         надано 6 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за липень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за липень та січень-липень 2018 року.

         На виконання листа обласної державної адміністрації від 05.05.2016 року №2803/0/01-24/16 підготовлено інформаційні матеріали по виконанню в районі пропозицій та рекомендацій Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку з реалізації пріоритетних завдань та вирішення проблемних питань розвитку регіонів від 01 березня 2016 року.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.06.2018 і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до розпорядження голови  облдержадміністрації  від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 21.08  проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

           Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-липень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) на документи Тутовицької сільської ради та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Державного архіву Рівненської області.

Виконано 13 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

         23.08 – заходи з нагоди Дня Державного Прапора України;

         23-34.08 – цикл заходів по відзначенню 27-ої річниці  Незалежності України;

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом серпня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 978,6 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 18199,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6998,5  тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5107,3 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2511,1 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 17140,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 26,0 тис. грн., видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 144,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 83,0 відс., в тому числі районного бюджету – на 72,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

40 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 880,0 тис. грн. 70 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 5931,4 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 864,4 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг рівня оплати праці по сільськогосподарських підприємствах Сарненського району. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Надавалась практична допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Станом на 01 вересня подано відомості на виплату дотації за 202 голови молодняка ВРХ за суму 221, 2 тис. грн.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 8 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 397 тонн м'яса, що на 8 відс. (29 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 230 тонн худоби в живій вазі, що на 18 відс. (26 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3273 тонни молока, що на 7 відс. (230 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 вересня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3060 голів ВРХ, що більше на 4,8 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1244 голови, що на 21 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Станом на 01 вересня 2018 року сільгосппідприємствам району зібрано 2345 гектар зернових та зернобобових культур.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ