Також дивіться новини на facebook.com

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІV КВАРТАЛ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІV кварталі 2018 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади за 9 місяців 2018 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

03,25.10, 29.11, 27.12 – засідань колегій райдержадміністрації;

03,23,25.10, 29.11, 27.12 – нарад з керівниками територіальних громад району;

06.12 – засідання ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації;

Забезпечено проведення громадських слухань з питань розвитку району, перспективних планів та дій на майбутнє в селах Кричильськ, Вири та Ремчиці, в громадських слуханнях взяли участь голова та перший заступник голови райдержадміністрації.

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад, грудень 2018 року, січень 2019 року; роботи райдержадміністрації на листопад, грудень 2018 року, січень, І квартал 2019 року, 2019 рік; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у листопаді, грудні 2018 року, січні 2019 року, орієнтовний план проведення засідань колегії райдержадміністрації впродовж 2019 року; проведення засідань колегії у жовтні, листопаді, грудні 2018 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 219 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 32 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 187.

Відділом зареєстровано всього 574 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 370. Надіслано 4 доручення голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 213. Об’єм документообігу у ІV кварталі 2018 року становив 1487 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні, листопаді, грудні 2018 року (219 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 229 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 79 наказів керівника райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів  міської, селищної, сільських рад, зокрема, перевірено 23 протоколи.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом ІV кварталу 2018 року прийнято 3005 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 386 консультацій та видано 2902 документи.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуг територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         751 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень:

-         1448 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         37 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         45 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         1834 – витягів у процедурі реєстрації;

-         8477 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 9 юридичних осіб, припинено – 3; інші дії – 38;

-         зареєстровано 103 фізичних осіб-підприємців, припинено 115, інші дії – 96;

-         надано 21 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-грудень 2018 року в районі.

Проводився моніторинг будівель бюджетних установ, які потребують здійснення енергоефективних заходів.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Упорядковано документи з кадрових питань (особового складу) Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Складено описи справ та подано на розгляд і погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.  

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 34 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом економічного розвитку та торгівлі проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району, проблемних питань, що стримують розвиток підприємств та перспективи розвитку підприємств.

На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації            від 01.11.2018 № 130/01-61/18 щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2019 рік спільно з головами місцевих рад та структурними підрозділами райдержадміністрації визначені та сформовані основні пріоритетні завдання економічного та соціального розвитку району на 2019 рік. Підготовлено основні показники та проекти, які передбачені для реалізації на наступний рік.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.02.2018 року №103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів цієї Програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-         04.10 – заходи з нагоди відзначення професійного свята Дня працівників освіти;

-         07, 14, 21, 28.10 – чемпіонат Сарненського району з футболу сезону 2018 року серед команд І та ІІ ліг;

-         12.10 – ІІ районну Спартакіаду серед допризовної молоді, приурочену Дню захисника України;

-         30.10 – засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту.

-         07- 16.11 – районні змагання з шахів та шашок в залік ХХ районної Спартакіади школярів Сарненщини;

-         11.11 –  ХІ  відкритий чемпіонат Сарненського району з шашок серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.

      - засідання творчої лабораторії заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти району;

      - І зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Основи здоров’я»;

      - завершено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.

       Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

01.10 – заходи до Міжнародного дня людей літнього віку;

         12.10 – урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України;

         28.10 – заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників.

          02.11 – урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери;

          08.11 – урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

          23.11 – мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

        0         6.12 – урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;

         06.12 – заходи до Дня Збройних Сил України;

          14.12 – заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

         19-28.12 – заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІV кварталу 2018 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2282) – 7173,2 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 98142,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53079,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 10591,9 тис. грн.

         В ІV кварталі 2018 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 24817,1 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 55452,0 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 63,9 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 419,5 тис. грн.

 Протягом ІV кварталу 2018 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 105,8 відс., в тому числі районного бюджету – на 105,6 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено десять засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

7437 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 13743,1 тис. грн. 608 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 2945,6 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 66142,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1969 договорів оренди землі на загальну площу 3430,5 га.

 Здійснювався контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації       щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Упродовж 2018 року із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільських) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено коштів на загальну суму 1348,57 тис. грн.

Надавали практичну допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Документи подано 384 фізичними особами за утримання 437 голів молодняка ВРХ на отримання дотації на загальну суму 646,6 тис. грн.

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва.

Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2943 голови ВРХ, що більше на 0,3 відс. до минулого року, в тому числі корів - 1251 голова, що на 19 відс. більше минулого року. На 6 відс. зменшилось проти минулого року поголів’я птиці та на 0,7 відс. поголів’я свиней, яке на 1 січня 2019 року склало 232688 та 657 голів, відповідно.

 Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Під урожай 2019 року сільгосппідприємства посіяли озимі зернові культури на площі 2041 га та озимий ріпак на площі 100 га.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ