Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Сарненської районної державної адміністрації

  І. Загальні положення

1. Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Сарненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації і у межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також підзвітний і підконтрольний управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та оборонної роботи, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням. 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

            1. Основними завданнями відділу є:

 забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері цивільного захисту та оборонної роботи на території району.

 2.  Відділ є постійно діючим органом управління цивільного захисту  Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області(далі – районна ланка територіальної підсистеми).                                                                            3.  Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:                                                                                                                                    

З питань цивільного захисту:

1)     організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують  державну політику у сфері цивільного захисту та здійснюють контроль за їх реалізацією;

2)     здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми;

3)     забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району, здійснює функції робочого органу комісії;

4)     забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

5)     розроблює та подає на затвердження план основних заходів цивільного захисту району на рік, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

6)     розробляє проекти районних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надає ці програми в установленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації;

7)     організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

8)     забезпечує належне функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району, здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району;

9)     забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

10)    готує пропозиції щодо утворення районних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

11)    здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування районних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

12)      надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки території району для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

13)      організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад, об’єднаних територіальних громад, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

14)      організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням;

15)   координує діяльність  пункту навчально-консультаційного у                                      м. Сарни,   погоджує робочі навчальні програми з функціонального навчання у сфері цивільного захисту з  навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області;

16)      здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

17)    здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

18)      готує пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження в установленому порядку;

19)      визначає потреби та організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

20)      організовує та здійснює заходи з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

21)      організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

22)      визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

23)      планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

24)      готує проект рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

25)      організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

26)      організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

27) готує заходи для підтримування у готовності пункт управління райдержадміністрації, забезпечення його обладнанням та засобами управління, організація оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

28) розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;

29)      у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, районної ланки територіальної підсистеми:

 - забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

 - формує мобільну групу для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

 - готує проекти розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

 - організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичної групи для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

 - уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

 - уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

 - бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення (у разі потреби) додаткових сил і засобів;

30)      у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, районної ланки територіальної підсистеми:

 - забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

 - готує розпорядчі документи щодо переведення районної ланки територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

 - організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації;

 - здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

 - бере участь в організації:

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проведенні відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

евакуаційних заходів (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

31)      у режимі надзвичайного стану - виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

32) здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені законом;

33)      забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

34)      здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

35)      бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сарненського району;

36)      забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

37)      бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

38) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації ;

39) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

40)      бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

41)     забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

42)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

43)    готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів нарад, засідань, зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

44)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

45)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

46)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

47)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48)      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

49)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань територіальної оборони, дотримання вимог законодавства з пожежної безпеки;

51)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

52)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53)      забезпечує захист персональних даних;

54)      здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

З питань оборонної роботи

1)  організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері оборонної роботи та здійснюють контроль за їх реалізацією;

1) ініціює на засіданнях колегії районної державної адміністрації розгляд питань з оборонної роботи;                                                                                                     2) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу;                           3) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;                               4) планує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до  законодавства;                                                                          5) приймає участь у розробці та здійснює контроль за якістю відпрацювання документів плану територіальної оборони зони та району;                                           6) контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби;                                                                                                                 7) координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави;                                                                                                         8) забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

ІІІ. Права відділу 

1.   Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань цивільного захисту та оборонної роботи;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань;

2.  Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з Сарненським, Дубровицьким, Рокитнівським  районними секторами ГУ ДСНС України у Рівненській області, іншими структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями.                                                                                                

ІV. Структура відділу                                                          

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу .                                                                                                       2. Начальник відділу:                                                                             1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2)  подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ;

3) подає на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5)  вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)  звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12)  дотримується правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) виконує інші доручення голови адміністрації та заступників голови райдержадміністрації у сфері цивільного захисту та оборонної роботи, визначені законом.

 
 
 
 
 
 

Начальник відділу з питань

цивільного захисту та оборонної роботи

райдержадміністрації                                                              Олена СВАРИЦЕВИЧ