Також дивіться новини на facebook.com

ПОЛОЖЕННЯ про управління архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.      Управління архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на нього завдань та є уповноваженим органом містобудування та архітектури.

Повна назва – Управління архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації.

Скорочена назва – Управління архітектури, містобудування, інфраструктури, ЖКГ та екології райдержадміністрації.

Місцезнаходження: м. Сарни, вул. Демократична, 51.

2.      Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, Департаменту з питань будівництва та архітектури, Департаменту екології та природних ресурсів, управлінню інфраструктури та промисловості обласної державної адміністрації.

3.      Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку та територій України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 Основними завданням управління є забезпечення на території району:

1)     реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;

2)     здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і місцевих програм;

3)     реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

4)     аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5)     координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

6)     забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови населених пунктів району, затвердженої містобудівної документації;

7)     забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

8)     реалізації державної політики у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

9)     реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства на території району.

Управління забезпечує виконання завдань у таких галузях:

1.     У галузі житлово-комунального господарства:

1)     забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

2)     розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні та реалізації державних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

3)     проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

4)     забезпечує облік використання та дотримання лімітів на енерго-, газо- і водопостачання;

5)     координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

6)     розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

7)     здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

8)     організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9)     забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

10)   забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням населених пунктів району тепловою енергією;

11)   розробляє і реалізує районні програми та бере участь у реалізації державних та обласних цільових програм у сфері енергозбереження;

12)   вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

13)   сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

14)   здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

15)   забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

16)   бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

17)   бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

18)   розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання;

19)   забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

20)   бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

21)   інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

22)   забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

23)   надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

24)   надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2. У галузі містобудування, архітектури:

1)     забезпечує підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2)     вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження схеми планування території району;

3)     здійснює моніторинг: реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій;

4)     вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

5)     сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

6)     надає пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

7)     у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

8)     координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

9)     надає, вносить зміни та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

10)  веде реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

11)  надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки та внесення змін до нього;

12)  забезпечує оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та продовження терміну дії паспорту;

13)  забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

14)  сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

15)  забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

16)  співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

17)  інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

18)  організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

19)  сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

20)  бере участь у реалізації державних і місцевих програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;

21)  здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного та місцевого значення;

22)  забезпечує присвоєння, зміну, коригування, анулювання адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна ;

23)  бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для району;

24)  розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточних та перспективних програм капітального будівництва у межах району, участь у складанні переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

25)  забезпечує погодження і затвердження документації із землеустрою відповідно до статті 186, 186-1 Земельного кодексу України;

26)  розробляє проекти: розпоряджень голови районної державної адміністрації відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, в тому числі щодо надання дозволу (згоди) на розроблення землевпорядної документації із відведення земельних ділянок, зміни цільового призначення, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, з інвентаризації земель, з поділу та об’єднання земельних ділянок, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), надання дозволів на проведення грошової оцінки земельних ділянок, а також її затвердження;

3.   У галузі інфраструктури, екології:

1)     забезпечує стале функціонування автомобільних доріг;

2)     забезпечує організацію утримання в належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг, мостів, штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них;

3)     сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів у межах району;

4)     бере участь у розробленні, реалізації та здійсненні аналізу виконання державних та місцевих програм з охорони навколишнього природного середовища;

5)     бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку з питань природокористування та охорони довкілля.

Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)     готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

2)     розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно–правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

3)     бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

4)     бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5)     бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6)     забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

7)     розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

8)     опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад;

9)     забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

10)   постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

11)   здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

12)   контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

13)   забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

14)   організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

15)   забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

16)   бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

17)   забезпечує захист персональних даних;

18)   здійснює інші передбачені законом повноваження.

 
ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)     одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)     залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)     вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)     користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)     скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 
ІV. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

1.   У структуру управління входять: відділ архітектури, містобудування та інфраструктури ,відділ житлово-комунального господарства та екології.

2.   Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

Начальник управління відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

3.   Начальник управління:

1)     здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2)     подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3)     подає на затвердження керівнику апарату районної державної адміністрації посадові інструкції працівників управління

4)розподіляє обов'язки між ними;

5)     планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

6)     вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7)     звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8)     може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

9)     вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

10)     може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11)   представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

12)   видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

13)   проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

14)   забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15)   здійснює інші повноваження, визначені законом та цим Положенням.

4.   Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством розвитку та територій України, Міністерством енергетики та захисту довкілля України, Міністерством інфраструктури України, іншим центральним органом виконавчої влади.

5.   Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації.

Заступник начальника управління – керівник структурного підрозділу управління з питань архітектури містобудування та інфраструктури.

6.   З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при управлінні у відповідності з Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Мінрегіону України від 07 липня 2011 року № 108 та зареєстрованим у Мін’юсті України 22 липня 2011 року за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна  рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

7.   Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

8.   Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління у порядку, визначеному чинним законодавством.

9. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 
 

Перший заступник

голови  адміністрації                                                              Людмила  МАРИНІНА